Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

Інформаційне забезпечення 8.05100101 Метрологія та вимірювальна техніка

Спеціальність 152  «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»

Назва дисциплін за навчальним планом Інформаційне забезпечення
1 2 3
ПІДГОТОВКА МАГІСТРА
1. ОБОВ’ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ  ДИСЦИПЛІНИ
1.1 Цикл загальної підготовки
1.1.1 Інтелектуальна власність
1.1.2 Іноземна мова за професійним спрямуванням
1.1.3 Цивільний захист
1.1.4 Психологія та методика викладання фахових дисциплін у вищій школі
1.1.5 Охорона праці  в галузі
1.1.6 Методологія та організація наукових досліджень
1.1.7 Фізичне культура (позакредитна)*
1.2 Цикл професійної підготовки
1.2.1 Теоретична метрологія
1.2.2 Стандартизація та сертифікація засобів вимірювання
1.2.3 Основи сучасної метрології
1.2.4 Інформаційні технології в метрології та вимірювальній техніці
1.2.5 Підготовка кваліфікаційної магістерської роботи та державна атестація
2 ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Цикл загальної підготовки
2.2. Цикл професійної підготовки
2.2.1 Проектування систем і засобів вимірювання галузі
2.2.2 Пристрої функціональної електроніки у вимірювальній техніці
2.2.3 Один з модулів:
1 модуль
Науково-дослідна практикa
Асистентська практика
2 модуль
Науково-дослідна практика
Переддипломна виробнича практика