Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

Інформаційне забезпечення 8.05060101 Теплоенергетика

Довідка про інформаційне забезпечення дисциплін з напряму підготовки 6.050601 – Теплоенергетика 7,8.05060101 – «Теплоенергетика»

 

 

Назва дисциплін за навчальним

планом

Інформаційне забезпечення
1 2 3
ПІДГОТОВКА МАГІСТРА
1. ОБОВ’ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ  ДИСЦИПЛІНИ
1.1 Цикл загальної підготовки
1.1.1 Менеджмент в енергозбереженні
1.1.2 Інтелектуальна власність
1.1.3 Психологія та методика викладання фахових дисциплін у вищій школі
1.1.4. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
1.1.5. Цивільний захист
1.1.6. Охорона праці в галузі
1.1.7. Методологія та організація наукових досліджень
1.1.8. Фізична культура (позакредитна)
1.2 Цикл професійної підготовки
1.2.1 Автоматизовані системи керування технологічними процесами в галузі
1.2.2 Енергозбереження в енергетиці та технологіях
1.2.3 Оптимізація тепломасообмінних процесів та установок
1.2.4 Дослідження теплогідро-динамічних процесів
1.2.5 Обладнання та основи проектування обєктів малої енергетики
1.2.6 Підготовка кваліфікаційної магістерської роботи та Державна атестація (ДА)
2 ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Цикл загальної підготовки
2.2. Цикл професійної підготовки
2.2.1 Теплові електричні станції (додаткові розділи)
2.2.2 Один з модулів:
Науково-дослідна практика

Асистентська практика

Науково-дослідна практика

Переддипломна виробнича практика