Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

Інформаційне забезпечення 8.05050201 Технології машинобудування

Довідка про інформаційне забезпечення дисциплін

131 прикладна механіка

8.05050201 – технології машинобудування

 

Назва дисциплін за навчальним планом Інформаційне забезпечення
Підготовка магістра
1.  ОБОВЯЗКОВА ЧАСТИНА
1.1 Цикл загальної підготовки
1.1.1 Основи менеджменту виробництва
1.1.2 Інтелектуальна власність
1.1.3 Цивільний захист
1.1.4 Охорона праці в галузі
1.1.5 Психологія та методика викладання фахових дисциплін у вищій школі
1.1.6 Іноземна мова за професійним спрямуванням
1.1.7 Фізична культура(позакредитна)*
1.2 Цикл професійної підготовки
1.2.1 Методологія та організація наукових досліджень
1.2.2 Автоматизація в машинобудуванні
1.2.3 Підготовка кваліфікаційної магістрської роботи та Державна атестація
2 ВИБІРКОВА ЧАСТИНА
2.1 Цикл професійної підготовки
2.1.1 Автоматизовані системи інженерного моделювання та розрахунку
2.1.2 Сучасні матеріали у машинобудуванні
2.1.3 Проектування механоскладальних цехів
2.1.4 Іноваційне спеціальне обладнання технологічних процесів у машинобудуванні
2.1.5 Прогресивні технології виготовлення машин
2.1.6 Додаток до пункту 1.2.1
2.1.7 Один з модулів
Модуль 1
2.1.7.1 Науково-дослідна практика
2.1.7.2 Асистентська практика
Модуль 2
2.1.7.3 Науково-дослідна практика
2.1.7.4 Переддипломна виробнича практика
2.1.8 Додаткові кредити до підготовки кваліфікаційної магістрської роботи