Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

Інформаційне забезпечення 8.05010203 Спеціалізовані комп’ютерні системи

Напрям спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія»

Назва дисциплін за навчальним

планом

Інформаційне забезпечення
1 2 3
Підготовка магістра
1.1 Цикл загальної підготовки
1.1.1 Інтелектуальна власність
1.1.2 Психологія та методика викладання фахових дисциплін у вищій школі
1.1.3 Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
1.1.4 Охорона праці в галузі
1.1.5 Цивільний захист
1.1.6 Методика та організація наукових досліджень
1.2 Цикл професійної підготовки
1.2.1 Оптимальне проектування комп’ютерних систем
1.2.2 Дослідження і проектування вбудованих компютерних систем
1.2.3 Робототехника
1.2.4 Науково-дослідна практика
1.2.5 Підготовка магістерської роботита та Державна атестація
2 Цикл вибіркових дисциплін
2.2 Цикл професійної підготовки
2.2.1 Дослідження компютерних систем штучного інтелекту
2.2.2 Тестування, надійність, контроль, діагностування комп’ютерних систем
2.2.3 Цифрова обробка сигналів та зображень
2.2.4  Програмування на мові Java
2.2.5 Один з модулів:
Науково-дослідна практика
Асистентська практика
Науково-дослідна практика
Переддипломна виробнича практика