Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

Інформаційне забезпечення 8.04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища

Спеціальність 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища»

ПІДГОТОВКА МАГІСТРА
1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ  ДИСЦИПЛІНИ                               
1.1 Цикл професійно-орієнтованої гуманітарної і соціально-економічної підготовки
1.1.1 Охорона праці в галузі
1.1.2 Цивільний захист
1.1.3 Методологія та організація наукових досліджень за темою магістерської роботи
1.1.4 Педагогіка та психологія вищої школи, методика викладання у вищій школі
1.1.5 Фізичне виховання (позакредитно)
1.2 Цикл природничо-наукової, професійної та практичної підготовки
1.2.1 Стратегія сталого розвитку
1.2.2 Системний аналіз якості навколишнього середовища
1.2.3 Екологічний менеджмент і аудит
1.2.4 Геоінформаційні технології в екології
1.2.5 Асистентська практика
1.2.6 Науково-дослідна практика
1.2.7 Підготовка та захист магістерської роботита
2 ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
2.1 Дисципліни самостійного вибору навчального закладу
2.1.1 Цикл професійно-орієнтованої гуманітарної і соціально-економічної підготовки
2.1.1.1 Інтелектуальна власність
2.1.2 Цикл природничо-наукової, професійної та практичної підготовки
2.1.2.1 Природоохоронні технології
2.1.2.2 Основи проектування природоохоронних технологій
2.2 Дисципліни вільного вибору студента
2.2.1 Цикл професійно-орієнтованої гуманітарної і соціально-економічної підготовки
2.2.1.1 Основи розподілу шкідливих речовин у біосфері
2.2.1.2 Іноземна мова
2.2.2 Цикл природничо-наукової, професійної та практичної підготовки
2.2.2.1 Управління водними ресурсами