Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

Інформаційне забезпечення 8.03050701 Маркетинг

Довідка про інформаційне забезпечення дисциплін
dovidka_inf_zab_8.03050701

ПІДГОТОВКА МАГІСТРА
1. ОБОВ’ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ  ДИСЦИПЛІНИ
1.1 Цикл загальної підготовки
1.1.1 Глобальна економіка
1.1.2 Соціальна відповідальність
1.1.3 Інноваційний розвиток підприємства
1.1.4. Охорона праці в галузі
1.1.5. Цивільний захист
1.1.6. Інтелектуальна влісність
1.1.7. Психологія та методика викладання фахових дисциплін у вищій школі
1.1.8. Іноземна мова за професійним спрямуванням
1.1.9. Фізичне виховання (поза кредитами)
1.2 Цикл професійної підготовки
1.2.1 Стратегічний маркетинг
1.2.2 Логістичний менеджмент
1.2.3 Рекламний менеджмент
1.2.4 Маркетинговий менеджмент
1.2.5 Методологія та організація наукових досліджень
1.2.6 Підготовка кваліфікаційної магістерської роботи та державна атестація
2 ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Цикл загальної підготовки
2.2. Цикл професійної підготовки
2.2.1 Товарна інноваційна політика
Один з вибіркових модулів
Модуль 1
2.2.2 Науково-дослідна практика
2.2.3 Асистентська практика
Модуль 2
2.2.2 Науково-дослідна практика
2.2.3 Переддипломна виробнича практика
Один з вибіркових модулів:
Пакет №1 “Інформаційна логістика”
2.2.4 Аналітичний маркетинг
2.2.5 Моделювання логістичних процесів
Пакет №2 “Маркетинг в хімічній галузі”
2.2.4 Моделювання маркетингової діяльності хімічних підприємств
2.2.5 Управління маркетинговими процесами в хімічній галузі
Пакет №3 “Сучасні світові ринки”
2.2.4 Міжнародний маркетинг
2.2.5 Internet і електронні маркетингові комунікації