Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

Інформаційне забезпечення 8.03050401 Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)

Спеціальність 8.03050401  «Економіка підприємства»

 

 

1 2 3
Підготовка магістра
1 Обов’язкові навчальні дисципліни
1.1 Цикл загальної підготовки
1.1.1 Глобальна економіка
1.1.2 Соціальна відповідальність
1.1.3 Інноваційний розвиток підприємства
1.1.4 Охорона праці в галузі
1.1.5 Цивільний захист
1.1.6 Психологія та методика викладання фахових дисциплін у вищій школі
1.1.7 Методеологія та організація наукових досліджень
1.1.8 Інтелектуальна власність
1.1.9 Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
1.1.10 Фізична культура (позакредитна дисципліна)
1.2 Цикл професійної підготовки
1.2.1 Економічне управління підприємством
1.2.2 Управління проектами +
1.2.3 Конкурентноспроможність підприємства
1.2.4 Інтелектуальний бізнесі
1.2.5 Підготовка кваліфікаційної магістерської роботи та держ.атестація
2 Вибіркові навчальні дисципліни

2.1 Цикл загальної підготовки

2.1.1 Моделювання в управлінні соціально- економічними системами
2.2 Цикл  професійної підготовки
2.2.1 Управління фінансовою санацією підприємства
2.2.2 Управління розвитком компанії
2.2.3 Економіка і організація діяльності обєднань підприємств
Модуль 1
2.2.4 Науково-дослідна практика +
2.2.5 Асистентська практика +
Модуль 2
2.2.6 Науково – дослідна практика
2.2.7 Переддипломна виробнича практика