Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

Інформаційне забезпечення 8.03050201 Економічна кібернетика

Інформаційне забезпечення дисциплін з напряму підготовки 6.030502 – Економічна кібернетика, спеціальності
8.03050201 – «Економічна кібернетика»
Перелік фахових періодичних видань
Назва дисциплін за навчальним планом
Інформаційне забезпечення
Підготовка магістра
1 Нормативні навчальні дисципліни
1.1 Дисципліни гуманітарної та соціально-економічної підготовки
1.1.1
Глобальна економіка
1.1.2
Соціальна відповідальність
1.1.3
Інноваційний розвиток підприємства
1.1.4
Охорона праці в галузі
1.1.5
Цивільний захист
1.1.6
Інтелектуальна власність
1.2 Дисципліни професійної підготовки
1.2.1
Математичні методи і моделі ринкової економіки
1.2.2
Методологія наукових досліджень в інформаційній економіці
1.2.3
Корпоративні інформаційні системи
1.2.4
Інформаційний менеджмент
1.2.5
Підготовка магістерської дипломної роботи. Державна атестація.
+
2 Вибіркові навчальні дисципліни
2.1 Дисципліни самостійного вибору навчального закладу
2.1.1 Дисципліни гуманітарної та соціально-економічної підготовки
2.1.1.1
Психологія та методика викладання фахових дисциплін у вищій школі
2.1.1.2
Іноземна мова за професійним спрямуванням
2.1.2 Дисципліни професійної підготовки
2.1.2.1
Управління ризиком
2.1.2.2
Теорія інтелектуальних систем прийняття рішень
2.1.2.3
Виробнича і переддипломна практика
+
2.2 Дисципліни вільного вибору студента
2.2.1 Дисципліни професійної підготовки
Пакет № 3 “Ризик-менеджмент”
2.2.1.1
Аналіз, моделювання та управління інвестиційними проектами
2.2.1.2
Ризик-менеджмент у фінансовій сфері