Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

Інформаційне забезпечення 7.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

Довідка про інформаційне забезпечення дисциплін

спеціальність  8.03060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»

Підготовка магістрів
1.  НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ  ДИСЦИПЛІНИ

1.1. Цикл  професійно орієнтованої, гуманітарної та соціально-економічної підготовки

1.1.1 Інтелектуальна власність
1.1.2 Охорона праці в галузі
1.1.3 Цивільний захист
1.1.4 Договірне право
1.1.5 Методологія і організація наукових досліджень
1.2. Цикл професійної та практичної підготовки
1.2.1 Публічне адміністрування
1.2.2 Ділове адміністрування
1.2.2.1    Менеджмент організації та корпоративне управління
1.2.2.2    Управління змінами та якістю
1.2.2.3    Управління проектами
1.2.3 Фінансовий менеджмент
1.2.4 Інформаційні системи і технології в управлінні організацією
1.2.5 Виробнича практика
1.2.6 Переддипломна практика
1.2.7 Дипломний проект (робота)
2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу
2.1.1. Цикл професійно орієнтованої, гуманітарної та соціально-економічної підготовки
2.1.1.1 Педагогіка та психологія викладання фахових дисциплін у вищій школі
2.1.1.2 Конфліктологія
2.1.2. Цикл природничо-наукової, професійної та практичної підготовки
2.1.2.1 Інвестиційний менеджмент
2.2. Дисципліни вільного вибору студента
2.2.1. Цикл  професійно орієнтованої, гуманітарної та соціально-економічної підготовки
2.2.1.1 Іноземна мова за професійним спрямуванням
2.2.2. Цикл професійної та практичної підготовки