Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

Інформаційне забезпечення 6.051501 Видавничо-поліграфічна справа

Напрям підготовки 6.051501 – Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв

Назва дисциплін за навчальним

планом

Інформаційне забезпечення
1 2 3
ПІДГОТОВКА БАКАЛАВРА
НОРМАТИВНА ЧАСТИНА
1.1. Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни
1.1.1 Історія України
1.1.2 Українська мова (за професійним спрямуванням)
1.1.3 Філософія
1.1.4 Політологія
1.1.5 Історія української культури
1.1.6 Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
1.1.7 Фізична культура (поза кредитами)
1.2. Дисципліни математичної та природничо-наукової підготовки
1.2.1 Вища математика
1.2.2 Обчислювальна математика та програмування
1.2.3 Фізика
1.2.4 Загальна та неорганічна хімія
1.2.5 Органічна хімія
1.2.6 Екологія
1.3.Дисципліни професійної та практичної підготовки
1.3.1 Інженерна графіка
1.3.2 Електрохімія в поліграфічних процесах +
1.3.3 Фотохімія світлочутливих матеріалів
1.3.4 Метрологія, стандартизація, теорія якості матеріалів і технологій
1.3.5 Контроль та керування хіміко-технологічними процесами
1.3.6 Економіка, організація та управління хімічних підприємств
1.3.7 Аналітична хімія
1.3.8 Хімія і фізика полімерів
1.3.9 Фізична і колоїдна хімія
1.3.10 Основи поліграфії
1.3.11 Основи проектування хімічних та поліграфічних виробництв +
1.3.12 Безпека життєдіяльності
1.3.13 Основи охорони праці
1.3.14 Теорія фотографічних процесів
1.3.15 Теорія кольору і кольоровідтворення
1.3.16 Фотографічні матеріали та їх властивості
1.3.17 Поліграфічні матеріали та їх властивості
1.3.18 Виробнича практика
1.3.19 Підготовка кваліфікаційної бакалаврської роботи та державна атестація (ДА)
2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу
2.1.1. Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни
2.1.1.1 Економічна теорія
2.1.2 Дисципліни математичної та природничо-наукової підготовки
2.1.3 Дисципліни професійної та практичної підготовки
2.1.3.1 Матеріалознавство
2.1.3.2 Прикладна механіка
2.1.3.3 Електротехніка та основи електроніки
2.1.3.4 Основи наукових досліджень
2.1.3.5 Реклама і дизайн в поліграфії
2.2. Дисципліни вільного вибору студента
2.2.1 Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни
2.2.1.1 Правознавство
2.2.2. Дісципліни математичної та природничо-наукової підготовки
2.2.2.1 Основи інформаційних технологій в поліграфії
2.2.3 Дисципліни професійної та практичної підготовки
2.2.3.1 Технологія виготовлення тари і упаковки
2.2.3.2 Технологія і устаткування виготовлення фотоматеріалів
2.2.3.3 Технологія і устаткування виготовлення матеріалів видавничо – поліграфічних виробництв
2.2.3.4 Настільні видавничі системи
2.2.3.5       Один з вибіркових модулів:
Технологія і устаткування обробки фотоматеріалів
Нанокомпозити та технології їх отримання