Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

Інформаційне забезпечення 6.051401 Біотехнологія

Напрям підготовки 6.051401 – Біотехнологія (спеціальність 162 – Біотехнології та біоінженерія)

 

1 2 3
ПІДГОТОВКА БАКАЛАВРА
1.ОБОВ’ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
1.Цикл загальної підготовки
1.1.1 Історія України
1.1.2 Українська мова (за професійним спрямуванням)
1.1.3 Філософія
1.1.4 Історія української культури
1.1.5 Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
1.1.6 Політологія
1.1.7 Фізична культура (поза кредитами)
1.2 Дисципліни математичної та природничо-наукової підготовки
1.2.1 Вища математика
1.2.2 Фізика
1.2.3 Загальна та неорганічна хімія
1.2.4 Органічна хімія
1.2.5 Аналітична хімія
1.2.6 Фізична та колоїдна хімія
1.2.7 Біохімія
1.2.8 Інженерна і комп’ютерна графіка
1.2.9 Обчислювальна математика та програмування
1.2.10 Екологія
1.3.Цикл професійної підготовки
1.3.1 Біологія клітини
1.3.2 Загальна мікробіологія і вірусологія
1.3.3 Загальна біотехнологія
1.3.4 Генетика
1.3.5 Безпека життєдіяльності
1.3.6 Основи охорони праці
1.3.7 Процеси і апарати біотехнологічних виробництв
1.3.8 Устаткування виробництв галузі
1.3.9 Електротехніка та основи електроніки
1.3.10 Автоматизація та управління біотехнологічним виробництвом
1.3.11 Нормативне забазпечення біотехнологічних виробництв
1.3.12 Основи проектування
1.3.13 Економіка та організація біотехнологічних виробництв
1.3.14 Технологічна практика
1.3.15 Практика та дипломне проектування
Переддипломна практика
Дипломна проектування та ДА
2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Дисципліни за вибором ВНЗ
2.1.1. Цикл гуманітарних та соціально-економічних дісциплін
2.1.1.1 Економічна теорія
2.1.2. Дисципліни математичної та природничо-наукової підготовки
2.1.2.1 Основи загальної біології
2.1.2.2. Математичне моделювання та застосування ЕОМ
2.1.2.3 Джерела та основи біотехнологічних продуктів
2.1.3 Цикл професійної та практичної підготовки
2.1.6. Біоінженерінг та біотехнологічні продукти
2.1.3.1 Промислова мікробіологія
2.1.3.2. Біотехнологічні процеси в харчовому виробництві
2.1.3.3. Основи наукових досліджень
2.2 Дисципліни за вибором студентів
2.2.1. Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни
2.2.1.1 Правознавство
2.2.1.2 Концепція сучасного природознавства
2.2.2 Дисципліни математичної та природничо-наукової підготовки
2.2.2.1 Методи  дослідження та контролю в біотехнології
2.2. 3 Цикл професійної підготовки
2.2.1 Промислова біоенергетика
2.2.3.1 Застoсування біотехнологій в енергетиці
2.2.3.2 Екологічна біотехнологія
2.2.3.3 Молекулярна біологія та генетика мікроорганізмів
2.2.3.4       Один із вибіркових модулів
        Модуль 1
Біоконверсія
Біотехнологія ферментних препаратів
         Модуль 2
Промислова мікологія