Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

Інформаційне забезпечення 6.050601 Теплоенергетика

Довідка про інформаційне забезпечення дисциплін з напряму підготовки 6.050601 – Теплоенергетика 7,8.05060101 – «Теплоенергетика»

 

 

Назва дисциплін за навчальним

планом

Інформаційне забезпечення
1 2 3
ПІДГОТОВКА БАКАЛАВРА
НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ  ДИСЦИПЛІНИ
Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни
1.1.1 Історія України
1.1.2 Українська мова (за професійним спрямуванням)
1.1.3 Історія української культури
1.1.4 Філософія
1.1.5 Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
1.1.6 Політологія
1.1.7 Фізична культура (позакредитна)
1.2. Дисципліни математичної та природничо-наукової підготовки
1.2.1 Вища математика
1.2.2 Фізика
1.2.3 Хімія
1.2.4 Інженерна та комп’ютерна графіка
1.2.5 Екологія
1.2.6 Теоретична механіка
1.2.7 Електротехніка та електроніка
1.2.8 Основи інформаційних технологій та програмування
1.3.Дисципліни професійної та практичної підготовки
1.3.1 Основи охорони праці
1.3.2 Безпека життєдіяльності
1.3.3 Опір матеріалів
1.3.4 Матеріалознавство та технологія матеріалів
1.3.5 Математичні методи та моделі в розрахунках на ЕОМ
1.3.6 Основи конструювання
1.3.7 Гідрогазодинаміка
1.3.8 Технічна термодинаміка
1.3.9 Тепломасообмін
1.3.10 Метрологія та стандартизація
1.3.11 Теплотехнічні вимірювання та прилади
1.3.12 Економіка енергетики
1.3.13 Виробнича практика +
1.3.14 Підготовка кваліфікаційної бакалаврської роботи та державна атестація (ДА) +
2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу
2.1.1. Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни
2.1.1.1 Економічна теорія
2.1.1.2 Правознавство
2.1.2. Дисципліни математичної та природничо-наукової підготовки
2.1.3. Дисципліни професійної та практичної підготовки
2.1.3.1 Електротермічні установки
2.1.3.2 Високотемпературні теплотехнологічні процеси та установки
2.1.3.3 Вторинні енергоресурси і енерготехнологічне комбінування
2.1.3.4 Проектування, монтаж та експлуатація теплотехнологічного обладнання
2.1.3.5 Паливо та його спалювання
2.1.3.6 Розрахункові методи і інформатика в теплоенергетиці
2.1.3.7 Структура і властивості матеріалів
2.2. Дисципліни вільного вибору студента
2.2.1. Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни
2.2.2. Дисципліни математичної та природничо-наукової підготовки
2.2.3. Дисципліни професійної та практичної підготовки
2.2.3.1 Фізико-хімічні основи теплотехнології
2.2.3.2 Історія інженерної діяльності +
2.2.3.3 Захист навколишнього середовища при споживанні органічних палив
2.2.3.4 Деталі машин
2.2.3.5 Теплові електричні станції
2.2.3.6 Котельні установки промислових підприємств
2.2.3.7 Джерела теплопостачання промислових підприємств
2.2.3.8 Теплові мережі
2.2.3.9 Системи виробництва та розподілу енергоносіїв
2.2.3.10 Теплотехнологічні процеси та установки
2.2.3.11 Електропостачання промислових підприємств
2.2.3.12 Нетрадиційні джерела енергії
2.2.3.13 Нагнітачі та теплові двигуни +