Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

Інформаційне забезпечення 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

Напрям підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» 

Назва дисциплін за навчальним

планом

Інформаційне забезпечення
1 2 3
ПІДГОТОВКА БАКАЛАВРА
НОРМАТИВНА ЧАСТИНА
  1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки
1.1.1 Історія України
1.1.2 Українська мова (за професійним спрямуванням)
1.1.3 Історія української культури
1.1.4 Філософія
1.1.5 Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
1.1.8 Політологія
1.1.9 Фізична культура (поза кредитами)
1.2. Цикл природничо-наукової підготовки
1.2.1 Вища математика
1.2.2 Інформатика і системологія
1.2.3 Фізика
1.2.4 Геологія з основами геоморфології
1.2.5 Метеорологія і кліматологія
1.2.6 Гідрологія
1.3. Цикл професійної та практичної підготовки
1.3.1 Вступ до фаху
1.3.2 Хімія з основами біогеохімії
1.3.3 Біологія
1.3.4 Ґрунтознавство
1.3.5 Загальна екологія (та неоекологія)
1.3.6 Економіка природокористування
1.3.7 Екологічна експертиза
1.3.8 Організація управління в екологічній діяльності
1.3.9 Моніторинг довкілля
1.3.10 Природоохоронне закнодавство та екологічне право
1.3.11 Моделювання і прогнозування стану довкілля
1.3.12 Ландшафтна екологія
1.3.13 Екологія людини
1.3.14 Техноекологія
1.3.15 Заповідна справа
1.3.16 Урбоекологія
1.3.17 Нормування антропогенного навантаження
1.3.18 Екологічна безпека
1.3.19 Безпека життєдіяльності
1.3.20 Основи охорони праці
1.3.21 Переддипломна практика
1.3.22 Підготовка кваліфікаційної бакалаврської роботи
2 ВИБІРКОВА ЧАСТИНА
2.1 Дисципліни за вибором ВНЗ
Цикл гуманітарної та соціально-економічної підгтовки
2.1.1 Основи економічної теорії
2.1.2 Правознавство
2.1.3  Гуманітарний модуль
2.1.4 Соціологія
Цикл професійної та практичної підготовки
2.1.5 Радіоекологія
2.1.6 Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища
2.1.7 Утилізація та рекуперація відходів
2.1.8 Технологія очищення стічних вод
2.1.9 Технологія очищення газових викидів
2.1.10 Теоретичні основи охорони навколишнього середовища
2.2 Дисципліни за вибором студентів
2.2.1 Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки
2.2.1.1 Інженерна графіка
2.2.1.2 Матеріалознавство
2.2.1.3 Аналітична хімія в екології
2.2.1.4 Фізична хімія в екології
2.2.1.5 Органічна хімія в екології
2.2.1.6 Процеси та апарати природоохоронних технологій
2.2.1.7 Основи проектування природоохоронних технологій
2.2.1.8 Математичне моделювання та застосування ЕОМ в хімічній технології
2.2.2 Одна з дисциплін
2.2.2.1 Устаткування галузі
2.2.2.2 Обладнання технологій очищення стічних вод
2.2.2.3 Обладнання технологій очищення газу
2.2.3 Одна з дисциплін
2.2.3.1 Хімія та технологія кондиціювання води
2.2.3.2 Хімія та мікробіологія води