Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

Інформаційне забезпечення 6.030601 Менеджмент

Довідка про інформаційне забезпечення дисциплін
dovidka_inf_zab_6.030601

1 2 3
Підготовка бакалавра
1 Нормативні навчальні дисципліни
1.1 Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки
1.1.1 Філософія
1.1.2 Історія України
1.1.3 Історія української культури
1.1.4 Українська мова (за професійним спрямуванням)
1.1.5 Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
1.1.6 Психологія
1.1.7 Соціологія
1.1.8 Фізична культура (поза кредитами)
1.1.9 Політологія
1.2. Цикл фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки
1.2.1 Вища та прикладна математика
1.2.2 Статистика
1.2.3 Інформаційні системи та технології
1.2.4 Економічна теорія
1.3. Цикл професійної та практичної підготовки
1.3.1 Державне та регіональне управління
1.3.2        Менеджмент і адміністрування
1.3.2.1 Теорія організації
1.3.2.2 Менеджмент
1.3.2.3 Операційний менеджмент
1.3.2.4 Управління персоналом
1.3.2.5 Самоменеджмент
1.3.2.6 Управління інноваціями
1.3.2.7 Стратегічне управління
1.3.2.8 Адміністративний менеджмент
1.3.3                            Право
1.3.3.1 Правознавство
1.3.3.2 Адміністративне право
1.3.3.3 Трудове право
1.3.3.4 Господарське право
1.3.4 Фінанси, гроші та кредит
1.3.5 Економіка і фінанси підприємства
1.3.6 Облік і аудит
1.3.7 Маркетинг +
1.3.8 Логістика +
1.3.9 Зовнішньоекономічна діяльність підприємств
1.3.10 Міжнародні економічні відносини
1.3.11 Безпека життєдіяльності
1.3.12 Основи охорони праці
1.3.13 Вступ до фаху
1.3.14 Виробнича практика
1.3.15 Державна атестація
2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу
2.1.1 Цикл соціально-гуманітарної підготовки
2.1.1.1 Логіка
2.1.1.2 Релігієзнавство
2.1.2. Цикл фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки
2.1.2.1 Управління регіональним розвитком
2.1.2.2 Хімія
2.1.2.3 Менеджмент технологічних процесів хімічних підприємств
2.1.3. Цикл професійної та практичної підготовки
2.1.3.1 Економічний ризик і методи його вимірювання
2.1.3.2 Формування бізнес-моделей підприємств
2.1.3.3 Аналіз господарської діяльності підприємств хімічної промисловості
2.1.3.4 Економіка праці і соціально-трудові відносини
2.1.3.5 Управління потенціалом підприємств хімічної промисловості
2.1.3.6 Контролінг
2.1.3.7 Мотиваційний менеджмент
2.1.3.8 Менеджмент фінансово-господарських процесів
2.1.3.9 Управлінські рішення
2.1.3.10 Управлінський облік
2.2. Дисципліни вільного вибору студентів
2.2.1. Цикл соціально-гуманітарної підготовки
2.2.1.1 Етика бізнесу
2.2.2 Цикл фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки
2.2.2.1 Економетрія +
2.2.3 Цикл професійної та практичної підготовки
2.2.3.1 Стандартизація та сертифікація в хімічній промисловості
2.2.3.2 Економічна безпека
2.2.3.3 Основи підприємницької діяльності
2.2.3.4 Менеджмент конкурентоспроможності
2.2.3.5 Організаційне проектування підприємств хімічної промисловості
2.2.3.6 Антикризовий менеджмент