Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

Інформаційне забезпечення 6.030504 Економіка підприємства

Довідка про інформаційне забезпечення дисциплін
dovidka_inf_zab_6.030504

 

1 2 3
Підготовка бакалавра
1 Нормативні навчальні дисципліни
1.1. Дисципліни гуманітарної підготовки
1.1.1 Українська мова (за професійним спрямуванням)
1.1.2 Історія України
1.1.3 Історія Української культури
1.1.4 Іноземна мова
1.1.5 Філософія
1.1.7 Політологія
1.2. Дисципліни природничо-наукової та загально-економічної підготовки
1.2.1 Політекономія
1.2.2 Мікроекономіка
1.2.3 Макроекономіка
1.2.4 Історія економіки та економічної думки
1.2.5 Математика для економісів
1.2.5.1 Вища математика
1.2.5.2 Теорія ймовірності і математична статистика
1.2.6 Економіко – математичні методи та моделювання
1.2.6.1 оптимізаційні методи та моделі
1.2.6.2 Економетрика
1.2.7 Інформатика
1.3. Дисцмпліни професійної та практичної підготовки
1.3.1 Економіка підприємства
1.3.2 Менеджмент
1.3.3 Маркетинг
1.3.4 Гроші і кредит
1.3.5 Фінанси
1.3.6 Бухгалтерський облік
1.3.7 Економіка праці і соціально трудові відносини
1.3.8 Міжнародна економіка
1.3.9 Статистика
1.3.10 Соціологія
1.3.11 Регіональна економіка
1.3.12 Безпека життєдіяльності
1.3.13 Стратегія підприємства
1.3.14 Організація виробництва
1.3.15 Економіка та організація інноваційної діяльності
1.3.16 Проектний аналіз
1.3.17 Обгрунтування господарських рішень і оцінювання
1.3.18 Потенціал і розвиток підприємства
1.3.19 Планування і контроль на підприємстві
1.3.20 Управління витратами
1.3.21 Практична підготовка
1.3.21.1 техніко-економічна практика
1.3.21.2 розрахунково-економічна практика
1.3.22 Державна атестація
2.1 Вибіркова частина

2.1.1. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу

2.1.1.1 Фізична культура  ( поза кредитами )
2.1.1.4 Логіка
2.1.1.5 Господарське законодавство
2.1.1.6 Релігії знавство та філосовська антропологія
2.1.2. Дисципліни природничо-наукової та загально-економічної підготовки
2.1.2.1 Хімія
2.1.2.2 Техніка та технологія галузі
2.1.2.3 Антимонопольне регулювання ринків
 2.1.3. Дисципліни професійної та практичної підготовки
2.1.3.1 Ведення в спеціальність
2.1.3.2 Основи охорони праці
2.1.3.3 Системи технологій промисловості
2.1.3.4 Інформаційні системи та технології на підриємстві
2.1.3.5 Фінансова діяльність субєктів підприємництва
2.1.3.6 Організація біржової діяльності
2.1.3.7 Зовнішньоекономічна діяльністьпідприємства
2.1.3.8 Страхування
2.1.3.9 Капітал підприємства формування та оцінювання
2.1.3.10 Підприємництво і бізнес культура
 2.2 Дисципліни вільного вибору студента
 2.2.1. Дисципліни гуманітарної підготовки
2.2.1.1 Правознавство
 2.2.2. Дисципліни природничо-наукової та зально-економіної підготовки
2.2.2.2 Податкова система
 2.2.3. Дисципліни професійної та практичної підготовки
Модуль 1
2.2.3.1 Науков-дослідна робота студента
2.2.3.2 Маркетингові дослідження
Модуль 2
Контролінг
Організаційне проектування підприємства