Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , + 38 (096) 651 – 73 – 94 [email protected]
Обрати сторінку

ДВНЗ „УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ” оголошує конкурс на заміщення вакантних посад професорсько-викладацького складу

 • декан факультету фармації та біотехнології;
 • по кафедрі технології неорганічних речовин та екології – завідувач кафедри, професор (2 штатні одиниці);
 • по кафедрі хімічних технологій кераміки, скла та будівельних матеріалів – доцент;
 • по кафедрі аналітичної хімії і хімічної технології харчових добавок та косметичних засобів – завідувач кафедри;
 • по кафедрі неорганічної хімії – завідувач кафедри, професор;
 • по кафедрі філософії та українознавства – завідувач кафедри, доцент;
 • по кафедрі технологій палив, полімерних та поліграфічних матеріалів – професор (2 штатні одиниці), доцент (2 штатні одиниці);
 • по кафедрі процесів, апаратів та загальної хімічної технології – завідувач кафедри, професор, доцент;
 • по кафедрі охорони праці та безпеки життєдіяльності – доцент;
 • по кафедрі підприємництва, організації виробництва та теоретичної і прикладної економіки – завідувач кафедри, професор, доцент;
 • по кафедрі менеджменту та фінансів – доцент;
 • по кафедрі маркетингу та логістики – завідувач кафедри;
 • по кафедрі іноземних мов – доцент, викладач;
 • по кафедрі інноваційної інженерії – професор (2 штатні одиниці), доцент (3 штатні одиниці);
 • по кафедрі матеріалознавства – доцент (2 штатні одиниці);
 • по кафедрі інформаційних систем – завідувач кафедри;
 • по кафедрі енергетики – професор, доцент;
 • по кафедрі комп’ютерно-інтегрованих технологій та автоматизації – професор, доцент;
 • по кафедрі вищої математики – завідувач кафедри, старший викладач.

  

Претенденти на посаду подають такі документи:

 • заяву на ім’я ректора про участь у конкурсі (написану власноруч);
 • особовий листок з обліку кадрів з фотографією;
 • автобіографію;
 • завірені копії дипломів (з додатками) про повну вищу освіту та науковий ступінь, атестатів доцента, старшого наукового співробітника або професора;
 • список опублікованих наукових і науково-методичних праць (форма 11);
 • документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх 5 років (диплом, сертифікат, свідоцтво, інші передбачені законодавством України документи);
 • звіт про навчальну, навчально-методичну, науково-дослідну, організаційну та виховну роботи, затверджений на засіданні кафедри;
 • витяг з засідання кафедри, з обговоренням претендентів та результатами голосування;
 • план перспективного розвитку кафедри на 5 років для подання на посаду завідувача кафедри;
 • витяг з засідання вченої ради факультету для подання на посаду завідувача кафедри;
 • інші матеріали за бажанням претендента (наприклад: характеристики, рекомендаційні листи, тощо).

 

 

Документи подаються протягом 21 дня з дати оголошення конкурсу (17.03.2020) та приймаються за адресою: 49005, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 8, ДВНЗ УДХТУ, секретар вченої ради (кім. 218).

Контактні телефони: (056) 746-33-56, 050-981-53-68