Обрати сторінку

Результати першого етапу конкурсного відбору проєктів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених, які виконуватимуться за рахунок видатків державного бюджету, починаючи з 2022 року

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 29.09.2021 № 1027 «Про оголошення конкурсного відбору у 2021 році проєктів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених» та наказу ДВНЗ УДХТУ від 04.10.2021 № 194-н «Про проведення конкурсного відбору у 2021 році проєктів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених» для участі у першому етапі конкурсу були подані 5 проєктів.

Згідно рішення вченої ради університету (протокол засідання вченої ради від 03.11.2021 №11) для участі у другому етапі конкурсу до директорату науки та інновацій МОН України подано наступні проєкти:

№ з/п

Назва наукової роботи, науково-технічної (експериментальної) розробки, науковий керівник

Назва секції за фаховим напрямом

Наукові роботи

1

Інноваційні полімерні іонні рідини та іонні рідини іоненового типу

Свердлiковська О.С., д-р хім. наук, проф

Нові матеріали та виробничі технології

2

Нові принципи синтезу флуоресцентних матеріалів та біологічно-активних N-, S-вмісних гетероциклів

Фарат О.К., д-р хім. наук

Нові матеріали та виробничі технології

3

Створення функціонально керованих металічних, металоксидних та композитних наносистем різного призначення

Скиба М. І., канд. техн. наук, доц.

Нові матеріали та виробничі технології

4

Термостійкі полімерні композиційні матеріали триботехнічного призначення для важко- та термонавантажених вузлів тертя  машин і механізмів

Кабат О.С., д-р техн. наук, доц.

Нові матеріали та виробничі технології

Науково-технічні (експериментальні) розробки

5

Використання електрогідравлічного ефекту при побудові розподілених комбінованих енергетичних систем нового покоління на основі відновлюваних джерел

Лободенко А.В., канд. техн. наук

Безпечна, чиста та ефективна енергетика