Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

Освітня програма “Інжиніринг пакувальних виробів (ІВ)”

Галузь знань: 13 Механічна інженерія

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування

Випускова кафедра: Обладнання і технології харчових виробництв

Підготовка фахівців здійснюється за ступенем бакалавра

Сучасна тенденція розвитку пакувальних виробів у зростанні їх асортименту та об’ємів споживання населенням.
Проблема у недостатній безпеці харчової продукції, збереження її поживної цінності та смаку, в утилізації вживаної упаковки.

Для виробництва якісної, фізіологічно безпечної, конкурентоспроможної харчової продукції необхідно забезпечення відповідність вимогам стандартів, у тому числі міжнародних, упаковки з метою підвищення якості та конкурентоспроможності вітчизняної харчової продукції.

Інжиніринг пакувальних виробів передбачає освоєння студентами основ застосування методів наукоємного комп’ютерного інжинірингу в практиці проектування пакувального обладнання та розробку упаковки.
Студенти отримують професійні навички:

 • здатність вибирати оптимальні рішення при створенні продукції з урахуванням вимог якості, надійності й вартості, а також термінів виконання, безпеки життєдіяльності та екологічної чистоти виробництва;
 • здатність створювати та використовувати математичні моделі технічних систем та процесів
 • здатність вивчати й аналізувати необхідну інформацію, технічні дані, показники та результати роботи, систематизувати їх і узагальнювати;
 • здатність брати участь у роботі над інноваційними проектами, використовуючи базові методи дослідницької діяльності;
 • здатність до виконання розрахунків технологічного обладнання щодо забезпечення працездатності під дією експлуатаційних навантажень;
 • здатність і навички до застосування методів графічного представлення установок, вузлів, деталей машин, устаткування, схем технологічних процесів;
 • здатність представляти технічну документацію відповідно вимог до конструкторської документації;
 • здатність до освоєння нових технологічних процесів пакування і нових видів техніки і технології;
 • здатність щодо обрання типу обладнання для пакування, його типорозмірів відповідно до вимог виробництва пакувальних виробів;
 • здатність до самостійної, індивідуальної роботи, прийняття рішень в рамках своїх задач професійної діяльності;
 • здатність до пошуку і аналізу науково-технічної інформації;

Після закінчення вищого навчального закладу випускники можуть займати посади:

 • керівника підприємства;
 • головного інженера;
 • головного технолога;
 • завідувача виробництвом;
 • заступника директора з якості;
 • начальника цеху (зміни);
 • інженер – проектувальника;
 • інженер механіка
 • майстра виробництва, цеху, дільниці;
 • викладача вищого навчального закладу.

Після закінчення навчання фахівець з інжинірингу може обрати в якості місця роботи величезний спектр підприємств і виробництв:

 • хімічної галузі (полімерних виробів, лакофарбові заводи та ін.);
 • машинобудування різного призначення (хімічне та харчове машинобудування, холодокомбінати, дослідні ремонтно-механічні інститути та ін.);
 • харчової промисловості (кондитерські фабрики, молокозаводи, хлібопекарні, пивоварні та лікеро-горілчані заводи, м’ясокомбінати та ін.);
 • інжинірингові компанії