Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , + 38 (096) 651 – 73 – 94 [email protected]
Обрати сторінку

Оголошено перший конкурс Національного фонду досліджень України

Національний фонд досліджень України оголошує конкурс наукових і науково-технічних проєктів «Наука для безпеки людини та суспільства».

Детальна інформація про конкурс, вимоги до учасників, критерії відбору міститься в Оголошенні та Умовах конкурсу 👇

Прийом заявок для участі в конкурсі розпочинається 15 травня і закінчується 15 червня 2020 року.

Тематика конкурсу – конкурс колективних проєктів за напрямами досліджень, пов’язаних із біобезпекою, біомедициною, екологією, кібернетичною та інформаційною безпекою, із відповіддю на економічні, соціальні, гуманітарні виклики в умовах природних та техногенних надзвичайних ситуацій, а також з подоланням медико-біологічних, економічних, соціальних, психологічних, гуманітарних і культурних наслідків пандемії COVID-19.

Конкурсний відбір здійснюється відповідно до Порядку конкурсного відбору та фінансування Національним фондом досліджень України проєктів із виконання наукових досліджень і розробок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2019 року № 1170.

Види проєктів за термінами виконання:

  1. проєкти з терміном виконання в 2020 р.
  2. проєкти з терміном виконання в 2020–2021 рр.

Загальний обсяг фінансування конкурсу в 2020 р. становить 100 млн грн.

Максимальна загальна сума фінансування одного проєкту:

  • із терміном виконання в 2020 році – 5 млн грн;
  • із терміном виконання в 2020–2021 рр. – 10 млн грн.

Конкурс відкритий для будь-яких науково-дослідних груп закладів вищої освіти та наукових установ будь-якої форми власності.

Оголошено конкурс щодо обрання членів Наукової ради Національного фонду досліджень України.

Ідентифікаційний комітет Національного фонду досліджень України оголошує конкурс щодо обрання на вакантні місця членів Наукової ради Національного фонду досліджень України, строк повноважень яких спливає 27 грудня 2020 р., а саме:

  • 7 вакантних місць за секцією природничих, технічних наук та математики;
  • 5 вакантних місць за секцією біології, медицини та аграрних наук;
  • 4 вакантних місця за секцією соціальних та гуманітарних наук.

Члени Наукової ради обираються на вакантні місця строком на 4 роки.

Загальні положення щодо конкурсу, в тому числі вимоги до членів Наукової ради, викладені в Положенні про конкурс щодо обрання членів Наукової ради Національного фонду досліджень України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2018 року № 528, Положення про конкурс щодо обрання членів Наукової ради Національного фонду досліджень України зі змінами, затвердженими рішенням Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій (протокол № 3 від 29 квітня 2020).

Кандидатів у члени Наукової ради на конкурс мають право висувати такі суб’єкти: Національна академія наук України, національні галузеві академії наук, наукові установи та заклади вищої освіти всіх форм власності, громадські наукові організації. Самовисування кандидатів у члени Наукової ради не допускається.

Суб’єктами подання подаються на конкурс наступні документи стосовно кандидата згідно вимог до оформлення документів:

1) анкета кандидата;

2) витяг з протоколу засідання вченої (науково-технічної, технічної) ради (загальних зборів, статутного органу тощо) суб’єкта подання щодо висунення кандидата з обґрунтуванням його/її відповідності оприлюдненим кваліфікаційним вимогам до кандидатів і компетентності за напрямом (напрямами) наукової і науково-технічної діяльності, який кандидат має представляти у відповідній секції Наукової ради; витяг повинен також містити контактні дані (електронна адреса, мобільний телефон) відповідальної особи суб’єкта подання.

3) заява кандидата зі згодою на участь у конкурсі, адресована на ім’я голови Ідентифікаційного комітету;

4) згода кандидата на обробку персональних даних.

 

Документи на конкурс щодо кандидата складаються українською мовою та подаються у паперовому та електронному вигляді.

За рішенням Ідентифікаційного комітету, з кандидатом може проводитися співбесіда.

 

Кінцевою датою подання документів для участі у конкурсі є 14 вересня 2020 року.

Конкурс вважається таким, що закінчився, з дня прийняття Ідентифікаційним комітетом рішення про схвалення результатів конкурсного відбору кандидатів у члени Наукової ради.

Результати конкурсу оприлюднюються не пізніше п’яти робочих днів з дня схвалення результатів конкурсного відбору на офіційній вебсторінці Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій. Орієнтовною датою оприлюднення результатів конкурсу є 9 жовтня 2020 року.

Документи в електронному вигляді надсилаються суб’єктами подання на електронну пошту Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій (e-mail: [email protected]), не пізніше 23 год. 59 хв. 14 вересня 2020 року.

У паперовому вигляді документи повинні надійти не пізніше 18 вересня 2020 року на адресу: вул. Бориса Грінченка, 1, каб. 122, м. Київ, 01001, Науковий комітет Національної ради з питань розвитку науки і технологій – Ідентифікаційний комітет.

 

При порушенні цих вимог документи не приймаються.

Контактні дані для довідок щодо конкурсу:

електронна пошта [email protected], телефон 097 117 38 06.

Оголошено конкурс Національного фонду досліджень України

Національний фонд досліджень України оголошує конкурс проєктів із виконання наукових досліджень і розробок “Підтримка досліджень провідних та молодих учених”.

Оголошення про конкурс розміщено на сайті НФД України: https://nrfu.org.ua/news/pidtrymka-doslidzhen-providnyh-ta-molodyh-uchenyh-drugyj-konkurs-nfdu/

Прийом заявок для участі в конкурсі розпочинається 21 травня і закінчується 26 червня 2020 року.

Метою конкурсу є надання фінансової підтримки провідним науковцям України, які разом із здібними молодими вченими здійснюють наукові дослідження і розробки, спрямовані на отримання нових фундаментальних та прикладних знань, на сприяння вирішенню актуальних проблем розвитку держави, людини та суспільства та інтеграції української науки до світового наукового простору.

Конкурсний відбір здійснюється відповідно до Порядку конкурсного відбору та фінансування Національним фондом досліджень України проєктів із виконання наукових досліджень і розробок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2019 року № 1170.

Види проєктів за термінами виконання:

1) проєкти з терміном виконання в 2020–2021 рр.

2) проєкти з терміном виконання в 2020–2022 рр.

Загальний обсяг фінансування конкурсу в 2020 р. становить 150 млн грн.

 

Максимальна загальна сума фінансування одного проєкту:

– із терміном виконання в 2020–2021 рр. – 10 млн грн.;

– із терміном виконання в 2020–2022 рр. – 15 млн грн.

Конкурс відкритий для будь-яких науково-дослідних груп закладів вищої освіти та наукових установ будь-якої форми власності.

 

Детальна інформація про конкурс, вимоги до учасників, критерії відбору міститься в Оголошенні та Умовах конкурсу.