Обрати сторінку

Оголошено конкурси

Національним фондом досліджень України оголошуються конкурси проєктів з виконання наукових досліджень і розробок:

“Передові дослідження в галузі математичних, природничих і технічних наук”

Оголошення про конкурс розміщено на сайті НФД України: https://nrfu.org.ua/news/naczionalnyj-fond-doslidzhen-ukrayiny-ogoloshuye-novyj-konkurs-peredovi-doslidzhennya-v-galuzi-matematychnyh-pryrodnychyh-i-tehnichnyh-nauk/

Метою конкурсу є фінансування найкращих наукових проєктів, спрямованих на вирішення фундаментальних та актуальних прикладних проблем математичних, природничих, технічних, біологічних, аграрних та медичних наук.

Тематичні напрями конкурсу– конкурс колективних проєктів за напрямами досліджень, пов’язаних із виконанням фундаментальних та прикладних наукових досліджень і розробок в галузі математичних, природничих, технічних, біологічних, аграрних та медичних наук (галузі знань 09-22, 27 відповідно до переліку, визначеного Постановою КМУ від 29 квітня 2015 р. No 266).

Тематика проєктів має відповідати принаймні одному з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки (у відповідності до статті 3 Закону України “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки”) та принаймні одному з напрямів конкурсу, а саме:

 • фундаментальні наукові дослідження у галузі математичних, природничих, технічних, біологічних, медичних та аграрних наук;
 • прикладні наукові дослідження і науково-технічні (експериментальні) розробки у галузі математичних, природничих, технічних, біологічних, медичних та аграрних наук.

До розгляду на конкурсі не приймаються роботи, зміст яких становить державну таємницю (згідно з Законом України “Про державну таємницю”).

Для ознайомлення з умовами конкурсу переходьте за посиланням: Умови конкурсу “Передові дослідження в галузі математичних, природничих і технічних наук”.

Строки розгляду заявок та проведення наукової і науково-технічної експертизи проєктів і підбиття підсумків конкурсу:

 • Дата та час початку подання заявок: 12.10.2021, 00:01за київським часом.
 • Дата та час завершення подання заявок: 16.11.2021,23:59за київським часом.
 • Проведення наукової і науково-технічної експертизи та підбиття підсумків конкурсу: до 07.04.2022

Тривалість реалізації проєктів (початок реалізації проєктів планується з червня 2022 року)

1) проєкти з терміном виконання у 2022-2024 рр.

2) проєкти з терміном виконання у 2022-2025 рр

“Людина, суспільство, наука перед сучасними викликами: інноваційні дослідження в суспільно-гуманітарній сфері”

Оголошення про конкурс розміщено на сайті НФД України: https://nrfu.org.ua/news/nfdu-ogoloshuye-konkurs-naukovyh-proyektiv-u-sferi-suspilnyh-ta-gumanitarnyh-nauk-lyudyna-suspilstvo-nauka-pered-suchasnymy-vyklykamy-innovaczijni-doslidzhennya-v-suspilno-gumanitarnij-sferi/

Мета конкурсу – фінансування найкращих колективних проєктів наукових досліджень і розробок, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності українського суспільства, розвиток людського та наукового потенціалу України.

Тематичні напрями конкурсу–конкурс колективних проєктів із фундаментальних і прикладних наукових досліджень та розробок за напрямами досліджень, що спрямовані на вирішення важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського та наукового потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та її сталого розвитку в умовах глобальних і регіональних викликів.

Тематика проєктів має відповідати пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки (у відповідності до статті 3 Закону України “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки”) та принаймні одному з тематичних напрямів конкурсу (див. пункт 1.3), а саме:

 • фундаментальні наукові дослідження, що вирішують важливі проблеми розвитку конкурентоспроможності сучасного українського суспільства в контексті процесів глобалізації, євроінтеграції, подолання тоталітарної та колоніальної спадщини, конфліктів історичної пам’яті, інструменталізації мовно-етнічних та регіональних напружень, відкриття ринку землі, зростання соціальних нерівностей, демографічних втрат і транснаціональних міграцій, впливу інформаційних технологій, маніпуляцій масовою свідомістю, поширення політичного радикалізму та популізму, вирішення проблем, пов’язаних із обмеженням прав людини і бізнесу в умовах пандемії;
 • прикладні наукові дослідження, що підвищують конкурентоспроможність України в світі, інклюзивність, соціальні стандарти в суспільстві, сприяють зростанню соціальної згуртованості, активного та відповідального громадянства, підвищенню правової культури, свободи та можливостей економічної активності, творчого самовираження, створюють правові основи для використання штучного інтелекту, сприяють протидії маніпуляціям масовою свідомістю, забезпечують підтримку розвитку українського суспільства і держави;
 • науково-технічні (експериментальні) розробки у ділянці інформаційних і комунікаційних технологій, що посилюють науковий потенціал соціально-гуманітарних наук, розширюють публічний доступ до наукових даних, використання цифрових технологій у соціо-гуманітарних науках, застосування інноваційних методів збору, обробки, аналізу та зберігання емпіричних даних (у тому числі, Big Data), розвивають інформаційне забезпечення для прогнозування та моделювання соціальних / економічних / політичних / культурних / комунікативних процесів.

Для ознайомлення з умовами конкурсу переходьте за посиланням: Конкурс “Людина, суспільство, наука перед сучасними викликами: інноваційні дослідження в суспільно-гуманітарній сфері”.

Строки розгляду заявок та проведення наукової і науково-технічної експертизи проєктів і підбиття підсумків конкурсу:

 • Дата та час початку подання заявок: 12.10.2021, 00:01 за київським часом.
 • Дата та час завершення подання заявок: 16.11.2021, 23:59 за київським часом.
 • Проведення наукової і науково-технічної експертизи та підбиття підсумків конкурсу: до 07.04.2022

Тривалість реалізації проєктів (початок реалізації проєктів планується з червня 2022 року):

1) проєкти з терміном виконання у 2022-2024 рр.

2) проєкти з терміном виконання у 2022-2025 рр.

Телефон для довідок: +(38) 044 298 16 29

З питань технічної підтримки звертайтеся на ел. адресу support@nrfu.org.ua

Електронна пошта для довідок – nrfu@nrfu.org.ua

Веб-сайт: https://nrfu.org.ua/

Поштова адреса: 01001 м. Київ, вул. Бориса Грінченка,1