+38 (0562) 47 - 46 - 70 , Приймальна комісія: тел: +38 (0562) 47 - 34 - 49, + 38 (096) 651 – 73 – 94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

Оголошено конкурс науково-технічних (експериментальних) розробок за державним замовленням

Міністерство освіти і науки України оголошує конкурсний відбір науково-технічних (експериментальних) розробок за державним замовленням, виконання яких розпочнеться у 2019 році за рахунок загального фонду державного бюджету.

Строк виконання науково-технічних розробок– до двох років, починаючи з 2019 року.

Кінцевий строк прийому документів для участі в Конкурсі: 18 год. 03 грудня 2018 року.

На Конкурс подаються науково-технічні (експериментальні) розробки (далі – науково-технічні розробки)за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки, а саме:

  • інформаційні та комунікаційні технології;
  • енергетика та енергоефективність;
  • раціональне природокористування;
  • науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань;
  • нові речовини і матеріали.

Конкурсний відбір науково-технічних розробок здійснюється за результатами наукової і науково-технічної експертизи за такими критеріями:

  • спрямованість на отримання науково-технічного (прикладного) результату, доведеного до стадії практичного використання;
  • відповідність запланованого науково-технічного (прикладного) результату пріоритетним державним потребам для забезпечення розвитку економіки, суспільства, зміцнення національної безпеки на основі використання наукових та науково-технічних досягнень, зокрема шляхом розроблення технологій подвійного призначення.

Актуальність, спрямованість на задоволення пріоритетних державних потреб науково-технічної розробки мають бути підтверджені не менше ніж двома листами підтримки від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, зокрема тих, які є потенційними виробниками та/або споживачами науково-технічної продукції, що буде створена як результат науково-технічної розробки, а також провідних науковців (далі – листи підтримки).

Заявки, що містять державну таємницю, до розгляду не приймаються.

 

Учасники Конкурсу подають такі документи:

1)    Заявка (три оригінальних примірники), засвідчена підписами наукового керівника науково-технічної розробки та її авторів, керівника учасника Конкурсу та його печаткою (у разі наявності). Подання ксерокопій Заявки не допускається;

2)    листи підтримки (один примірник – оригінал, два примірники – ксерокопії);

3)    оптичний носій, який містить Заявку в електронному вигляді (у форматі *.doc  та *.pdf)  та сканкопії листів підтримки (у форматі *.pdf);

4)    супровідний лист із переліком матеріалів, що подаються учасником на Конкурс, на бланку учасника Конкурсу, засвідчений підписом керівника учасника Конкурсу та його печаткою (у разі наявності);

5) лист на бланку учасника Конкурсу, засвідчений підписом керівника та печаткою (у разі наявності), в якому учасник Конкурсу підтверджує відсутність підстав для відхилення заявки учасника Конкурсу відповідно до пункту 5 критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну діяльність, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 118.

Документи подаються у картонній папці з позначкою “Конкурс науково-технічних розробок за державним замовленням”, на титульній сторінці якої вказуються пріоритетний напрям розвитку науки і техніки, назва науково-технічної розробки, найменування учасника Конкурсу, прізвище, ім’я та по батькові наукового керівника.

 

Підстави для відхилення заявки за формальними ознаками за результатами попереднього розгляду:

  • невідповідність форми поданої учасником конкурсу заявки формі, що встановлена організатором конкурсу;
  • подання учасником конкурсу пакета документів не в повному обсязі, або таких, що не відповідають встановленим цим Оголошенням вимогам;
  • наведення у поданих учасником конкурсу документах недостовірних відомостей.

Документи для участі в Конкурсі надсилаються поштою на адресу: Департамент науково-технічного розвитку, Міністерство освіти і науки України, бульвар Тараса Шевченка, 16, м. Київ, 01601.

Телефони для довідок з питань Конкурсу та електронна адреса для листування: (044) 287-82-30, (044) 287-89-25, (044) 287-89-26, (044) 287-89-23; konkurs_dz@ukr.net.

Докладна інформація про конкурс, умови участі, а також форма заявки та рекомендації щодо її підготовки за посиланням: https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/derzhavne-zamovlennya-na-naukovo-tehnichni-eksperimentalni-rozrobki-ta-naukovo-tehnichnu-produkciyu.