Обрати сторінку

NEW спеціальність “Цивільна безпека”

Нова спеціальність ДВНЗ УДХТУ – ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА

Спеціальність: 263 – Цивільна безпека

Випускова кафедра: Охорони праці та безпеки життєдіяльності

Підготовка фахівців здійснюється за ступенем бакалавра

Підготовка фахівців спеціальності «Цивільна безпека» орієнтована на реалізацію головного принципу державної політики в сфері охорони праці – пріоритет життя та здоров’я працівника перед результатами виробничої діяльності підприємства. Випускники можуть займати посади в державних установах і на підприємствах усіх галузей України.

Навчання орієнтовано на підготовку фахівців, які прагнуть стати професіоналами у сфері інженерної та наукової діяльності щодо запобігання виникнення надзвичайних ситуацій, аварій, пожеж, виробничого травматизму та професійних захворювань.Спеціальність «Цивільна безпека» – одна із затребуваних спеціальностей ДВНЗ УДХТУ, тому що Придніпровський регіон є центром хімічної промисловості, для якої захист, безпека та здоров’я працівників найбільш актуальні.

Після отримання освіти бакалаври можуть працювати в:

– структурних підрозділах Державної служби України з питань охорони праці;

– Фонді соціального страхування та Державній службі України з надзвичайних ситуацій;

– службах охорони праці місцевих органів виконавчої влади та державних адміністрацій;

– освітніх та науково-дослідних установах;

– експертно-технічних центрах, лабораторіях;

– проектних і консалтингових фірмах як експерти в галузі безпеки;

– організаціях, установах державного нагляду у сфері пожежної, техногенної та промислової безпеки.

Випускники можуть займати посади в установах та підприємствах хімічної, нафтопереробної, харчової, фармацевтичної, косметичної, видавничо-поліграфічної індустрії, агропромислового, енергетичного комплексу, машинобудування тощо:

– інспектор державний з питань цивільного захисту та техногенної безпеки;

– начальники відділів з охорони праці, заступники директорів з питань безпеки виробництва, інженер з охорони праці на підприємствах, організаціях та установах усіх форм власності;

– страховий експерт з охорони праці.