Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ

Підвищення рівня знань наших студентів – постійна робота кафедри. Щорічні курси із розмовної та ділової англійської мови  підримують знання наших студентів на високому рівні. Студенти, які готуються до вступу у магістратуру також проходять підготовку на мовних курсах.

Кафедра іноземних мов давно і плідно працює із центром довузівської підготовки для іноземців. Викладачі кафедри допомагають іноземним абітурієнтам і студентам оволодіти російською та українською мовами для успішного навчання у ДВНЗ УДХТУ та інших вишах України.

Випускники центру довузівської підготовки

 Щорічно бібліотека кафедри поповнюється добіркою методичної літератури, що розроблена нашими викладачами:

 1. Єременко, Т.Є. Практикум з англійської мови для хіміко-технологічних спеціальностей [Текст]: метод. вказівки. В 2 ч. Ч. 1. / Т.Є. Єременко, І.М. Анатайчук. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 76 с.
 2. Єременко, Т.Є. Практикум з англійської мови для хіміко-технологічних спеціальностей [Текст]: метод. вказівки. В 2 ч. Ч. 2. / Т.Є. Єременко, І.М. Анатайчук. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 76 с.
 3. Олешкевич, І.П. Практикум з англійської мови для студентів технологічних спеціальностей [Текст]: метод. вказівки / І.П. Олешкевич, О.В. Рутц, В.С. Ващенко. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 98 с.
 4. Анатайчук, І.М. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з англійської мови для студентів усіх спеціальностей [Текст]: метод. вказівки. В 2 ч. Ч. 1. / І.М. Анатайчук, Т.Є. Єременко. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 52 с.
 5. Олешкевич, І.П. Методичні вказівки до вивчення ділової англійської мови для магістрів [Текст]: метод. вказівки / І.П. Олешкевич. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 80 с.
 6. Михайлова, А.С. Довідник з граматики німецької мови для студентів усіх напрямків навчання [Текст]: метод. вказівки / А.С. Михайлова. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 27 с.
 7. Михайлова, А.С. Методичні вказівки до вивчення німецької мови студентами І курсу механічного факультету (перевидання) [Текст]: метод. вказівки / А.С. Михайлова. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 48 с.
 8. Коваленко, І.М. Методичні вказівки для навчання читанню текстів французькою мовою для студентів за фахом СКС, КН та І [Текст]: метод. вказівки / І.М. Коваленко. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 32 с.
 9. Анатайчук, І.М. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з англійської мови для студентів усіх спеціальностей [Текст]: метод. вказівки. В 2 ч. Ч. 2 / І.М. Анатайчук. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 48 с.
 10. Єременко, Т.Є. Методичні вказівки з дисципліни «Англійська мова» для лексико-граматичних завдань студентам 1 курсу всіх спеціальностей [Текст]: метод. вказівки / Т.Є. Єременко, І.М. Анатайчук. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 43 с.
 11. Анатайчук, І.М. Методичні вказівки для аудиторної та самостійної роботи з граматики з дисципліни «Англійська мова» за професійним спрямуванням для студентів спеціальностей 131, 133, 144 [Текст]: метод. вказівки / І.М. Анатайчук. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 36 с.
 12. Анатайчук, І.М. Практикум для аудиторної роботи з дисципліни «Англійська мова» за професійним спрямуванням для студентів спеціальностей 131, 133, 144 [Текст]: метод. вказівки / І.М. Анатайчук, І.П. Олешкевич, Т.Є. Єременко. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. -100 с.
 13. Олешкевич, І.П. Методичні вказівки для практичних завдань з дисципліни «Англійська мова» за професійним спрямуванням для магістрів спеціальності 226 «Фармація» [Текст]: метод. вказівки / І.П. Олешкевич, Т.Є. Єременко. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 44 с.
 14. Єременко, Т.Є. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Латинська мова» за фахом 226 «Фармація» [Текст]: метод. вказівки / Т.Є. Єременко, І.П. Олешкевич. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 48 с.
 15. Савченко, О.В. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Англійська мова» для студентів економічних спеціальностей (підвищений рівень) [Текст]: метод. вказівки / О.В. Савченко. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 52 с.
 16. Михайлова, А.С. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Німецька мова» студентами 1 курсу технологічних спеціальностей (перевидання) [Текст]: метод. вказівки / А.С. Михайлова. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 24 с.
 17. Михайлова, А.С. Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та контролю знань з дисципліни «Німецька мова» за професійним спрямуванням для магістрів-технологів [Текст]: метод. вказівки / А.С. Михайлова, К.К. Нікітенко, М.С. Олексіна. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 36 с.
 18. Коваленко, І.М. Методичні вказівки для практичної і самостійної роботи з текстами французькою мовою для студентів-хіміків [Текст]: метод. вказівки / І.М. Коваленко, Л.М. Забрудська. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 50 с.
 19. Коваленко, І.М. Методичні вказівки для практичної роботи над текстами французькою мовою для студентів усіх спеціальностей [Текст]: метод. вказівки / І.М. Коваленко, Л.М. Забрудська. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 23 с.
 20. Коваленко, І.М. Методичні вказівки з дисципліни «Французька мова» до практичної і самостійної роботи для магістрів всіх спеціальностей [Текст]: метод. вказівки / І.М. Коваленко, Л.М. Забрудська. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 32 с.
 21. Анатайчук, І.М. Методичні вказівки з англійської мови для розвитку лінгвістичної компетенції студентів-магістрів спеціальність 226 «Фармація» [Текст]: метод. вказівки / І.М. Анатайчук. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 51 с.
 22. Анатайчук, І.М. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Англійська мова» за професійним спрямуванням для магістрів технологічних спеціальностей 101, 161, 162, 181, 186, 226 [Текст]: метод. вказівки / І.М. Анатайчук. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 68 с.
 23. Анатайчук, І.М. Методичні вказівки з англійської мови для розвитку для розвитку лінгвістичної компетенції студентів-магістрів спеціальності 162 «Біотехнологія» [Текст]: метод. вказівки / І.М. Анатайчук. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 65 с.
 24. Олешкевич, І.П. Методичні вказівки для контролю знань з дисципліни «Англійська мова» (за професійним спрямуванням) для студентів спеціальностей 131, 133, 144 [Текст]: метод. вказівки / І.П. Олешкевич, Т.Є. Єременко. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 44 с.
 25. Олешкевич, І.П. Методичні вказівки з англійської мови для розвитку лінгвістичних компетенцій студентів-магістрів спеціальностей 131, 133, 144 [Текст]: метод. вказівки / І.П. Олешкевич. Т.Є. Єременко. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 54 с.
 26. Олешкевич, І.П. Методичні вказівки для самостійного читання за фахом з дисципліни «Англійська мова» (за професійним спрямуванням) для студентів-магістрів усіх спеціальностей [Текст]: метод. вказівки /             І.П. Олешкевич. Т.Є. Єременко, І.М. Анатайчук. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 68 с.
 27. Савченко, О.В. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Англійська мова» для розвитку лінгвістичної компетенції студентів-магістрів економічних спеціальностей [Текст]: метод. вказівки / О.В. Савченко. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 50 с.
 28. Михайлова, А.С. Тестові завдання з німецької мови для студентів 1 курсу всіх спеціальностей [Текст]: метод. вказівки / А.С. Михайлова. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 26 с.
 29. Михайлова, А.С. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Німецька мова» за освітньо-професійною програмою «Бакалавр» для студентів 1 курсу усіх спеціальностей (початковий рівень) [Текст]: метод. вказівки / А.С. Михайлова, В.О. Лементарєва. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 36 с.
 30. Михайлова, А.С. Практикум з розвитку лінгвістичних компетенцій з німецької мови для студентів-магістрів [Текст]: метод. вказівки / А.С. Михайлова, О.М. Зуєв. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 57 с.
 31. Практикум з навчання термінологічної лексики та граматики англійської мови для студентів технологічних та механічних спеціальностей [Текст] / укл. О.В. Савченко, І.П. Олешкевич, І.М. Анатайчук, Т.Є. Єременко, А.А. Свєтлічна. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 98 с.

Щорічно на кафедрі проводяться студентські олімпіади з англійської, французської та німецької мов серед наших студентів. Вони слугують першим етапом всеукраїнської олімпіади з іноземної мови серед студентів немовних вишів. Переможці університетської олімпіади продовжують захищати честь ДВНЗ УДХТУ на другому етапі, який проходить у різних містах України.

Зараз у центрі уваги колективу кафедри питання розробки робочих програм і підготовки матеріалів для роботи за новою освітньою програмою Гуманітарні науки. Наприкінці 2019 року було отримано ліцензію на відкриття нової спеціальності 035 Філологія (переклад включно) на базі кафедри іноземних мов.

Окрім цього кафедра іноземних мов продовжує пошук нових психолого-педагогічних шляхів підвищення ефективності навчально-виховного процесу у ЗВО. Колектив кафедри приділяє значну увагу пошуку нових технологій навчання іноземної мови. Викладачі беруть участь у конференціях, семінарах з цієї тематики.

Значне місце в роботі кафедри займає виховна робота серед студентів: організуються зустрічі, вечори кафедри зі студентами.