Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , + 38 (096) 651 – 73 – 94 [email protected]
Обрати сторінку

КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ

В УДХТУ іноземні мови викладаються з початку його заснування. Спочатку був створений кабінет іноземних мов, який згодом переріс у кафедру. Керівником кафедри був викладач німецької мови, інженер за освітою, А.М. Агроскін. У 30-40 роки ХХ століття кафедру очолювали А.І. Прейкмас, Б.Б. Іваницька, С.П. Михальченко, А.К. Гусельникова, Б.А. Коротков.

Перші викладачі кафедри іноземних мов

Зі збільшенням навантаження розширювався склад викладачів. На кафедрі почали працювати А.П. Кузнєцова, В.Г. Артюхова, В.Я. Корепанова, І.Ф. Кузьмич, В.Є. Коваленко, Е.Б. Малкіна, Ю.Ф. Дрелевській, М.І. Князєва та ін.

З 1952 р. на кафедрі було організовано дві секції: з англійської та німецької мов (остання мала у своєму складі підсекцію французької мови). У період з 1960 по 1968 рр. кафедру очолювала Г.А. Соболевська. Саме у цей час кафедра іноземних мов поповнилася викладачами: М.І. Остапченко, Л.В. Чернишова, А.І. Дроніна, М.А. Ляшенко, Д.П. Веселова та ін.

З початку 50-х років ХХ століття значно посилилася методична робота кафедри. Вийшли з друку навчальні посібники з викладання іноземних мов, спеціалізовані методичні розробки. В цілому вийшло більше 40 видань. Кафедра підготувала збірник текстів для читання англійською, німецькою та французькою мовами. Доцент А.П. Кузнєцова і викладач Н.П. Грошина підготували до друку “Книгу з хімії для читання англійською мовою”, А.П. Кузнєцова і М.Я. Ляшенко – “Книгу для читання англійською мовою для студентів-механіків”.

У 1962 році на кафедрі був створений кабінет іноземних мов, який очолив викладач англійської мови Б.М. Злобін. У кабінеті було створено каталоги літератури з питань теорії та методики навчання, застосовувалася звукозаписна і звуковідтворююча апаратура. У 1961 році на кафедрі з’явився гурток інтернаціональної дружби. Серед напрямів його діяльності слід відзначити роботу з розвитку іншомовних мовленєвих навичок у студентів. Науково-дослідна робота кафедри знайшла своє продовження у захисті кандидатських дисертацій викладачами В.І. Артюхової та А.П. Кузнєцової у 1965-1966 рр.

У 1968 р. завідувачкою кафедри стала кандидат педагогічних наук, доцент В.І. Артюхова, а з 1978 р. – кандидат педагогічних наук, доцент Н.М. Петренко. У 80-ті роки склад кафедри налічував 26 викладачів, серед яких були кандидати філологічних наук, доценти А.Д. Горбань, Т.В. Стародубцева, С.П. Кожушко, В.І. Артюхова, А.П. Кузнєцова. За ці роки було опубліковано 45 методичних розробок англійською, 15 – німецькою та 12 – французькою мовами. Було започатковано студентське бюро перекладів, у якому студенти на практиці використовували свої знання з іноземної мови.

З 1994 по 1995 рік кафедру очолював доктор філологічних наук, професор А.Я. Алексєєв. З 1995 по 2017 рік керівником кафедри була  старший викладач А.С. Михайлова. З 2017 року і дотепер кафедра очолюється кандидатом філологічних наук, доцентом Савченко Олександром Вікторовичем.

Кандидат філ. наук, доцент, Савченко О.В – завідувач кафедри іноземних мов з 2017 року

Студенти-першокурсники на занятті з англійської мови

 

Михайлова А.С. більше 30 років викладає німецьку мову на кафедрі іноземних мов

Наразі кафедра є частиною економічного факультету ДВНЗ УДХТУ. Вона постійно продовжує навчально-методичну роботу. Щорічно проводяться олімпіади, конференції, конкурси на кращого викладача. На базі кафедри постійно працюють курси іноземної розмовної мови. Проходять підготовку студенти, що готуються складати іспит з іноземної мови до вступу у магістратуру. Викладачі ДВНЗ УДХТУ також підвищують свій рівень знань з іноземної мови у викладацьких групах. Щорічно переможці у першому турі студентської олімпіади відвідують різні виші України, щоб взяти участь у другому турі. Сьогодні на кафедрі працюють два кандидати філологічних наук,  2 доценти, 5 старших викладачів.