+38 (0562) 47 - 46 - 70 , Приймальна комісія: тел: +38 (0562) 47 - 34 - 49, + 38 (096) 651 – 73 – 94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

14 грудня 2018 року на засіданні кафедри метрології та контролю якості програмних засобів заслухали доповідь доцента кафедри Олійник Ольги Юріївни про закінчення роботи над докторською дисертацією на тему «Віброчастотний метод контролю апаратів, що інтенсифікуються в умовах вібрації», науковим консультантом якої є д.т.н., професор Юрій Карлович Тараненко.

Запрошеними були:

  • завідувач кафедрою інформаційних систем д.т.н., професор Зеленцов Д.Г.;
  • д.т.н., професор кафедри енергетики Нікольский В.Є.;
  • д.т.н., старший науковий співробітник відділу гірничої термоаеродинаміки і автоматизованих систем Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова Національної академії наук України Лопатін В.В.

На засіданні також були присутні співробітники кафедри метрології та КЯПЗ, доц. Швачка О.І. та ст. викл. Лосіхін Д.А. (кафедра КІТ та А).

Присутнім була запропонована презентація із результатами роботи за темою дисертації. Була обговорена актуальність, наукова та практична новизна результатів, наукові положення, які виносяться на захист.

Одноголосно ухвалили: робота к.т.н., доцента Олійник Ольги Юріївни відповідає вимогам, що висуваються до докторських дисертацій, після доопрацювання презентації роботи заслухати дисертаційні матеріали на міжкафедральному семінарі.