Обрати сторінку

День охорони праці

28 квітня Україна разом з усім світом відзначатиме Всесвітній день охорони праці.

Девіз Всесвітнього дня охорони праці 2019 року —  «Безпечне та здорове майбутнє праці»

За ініціативою Міжнародної організації праці (МОП) для привернення уваги світової спільноти до питань охорони праці та смертності працівників на робочому місці щорічно, починаючи з 2002 року, понад 100 країн світу 28 квітня відзначають Всесвітній день охорони праці.

Указом Президента України від 18 серпня 2006 року № 685/2006 день об’єднання людей навколо проблеми збереження життя і здоров’я робітників офіційно визнаний в Україні – 28 квітня.

Вибір девізу зумовлений викликами та змінами у сфері праці, які відбулися внаслідок розвитку технологій та впливу нових демографічних, глобалізаційних, кліматичних і інших чинників. МОП не лише розмірковує над тим, якою буде робота майбутнього, а й аналізує свою сторічну діяльність, спрямовану на поліпшення рівня охорони праці. Організація й надалі планує рухатися цим шляхом з урахуванням тих значних змін, які відбуваються у технологіях, демографічній ситуації, організації праці та кліматі.

Всесвітній день охорони праці стане лише початком глобальних подій і заходів, спрямованих на вивчення та обговорення нових викликів у сфері охорони праці. Такі заходи направлені на визначення шляхів покращення умов праці та організації профілактичної роботи з попередження нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, профілактики виробничого травматизму та професійної захворюваності, ефективного функціонування системи управління охороною праці на підприємствах, організації контролю за станом умов праці на робочих місцях та проведення навчання і перевірки знань з охорони праці.

За даними Міжнародної статистики виробничий травматизм у наш час можна порівняти з епідемією. Смертність від нещасних випадків на виробництві займає в Україні третє місце після серцево-судинних та онкологічних захворювань. За даними Держпраці, в Україні на виробництві щорічно гине 1550-1230 людей, травмується 36-47 тис. осіб.

Велику кількість нещасних випадків в Україні пов’язують, у першу чергу, із незадовільною підготовкою робітників та роботодавців із питань охорони праці та недоліками в організаційній роботі з інформаційного забезпечення охорони праці.

Особливу стурбованість викликає становище з охорони праці у машинобудуванні, хімічній та вугільній промисловості.

Через відсутність фахівців з охорони праці обов’язки інженерів з охорони праці виконують випадкові особи, які не мають відповідної освіти й знань у цій сфері. Наслідками цього протиріччя є надзвичайно високий рівень травматизму та смертельних випадків на підприємствах України. Рівень виробничого травматизму з найбільшою кількістю нещасних випадків (14,5 %) зареєстрований у 2014-2017 рр. у Дніпропетровській області. Виробничий травматизм і захворювання спричиняють величезні, непоправні суспільні втрати, негативно впливають на економіку регіону та країни, рівень життя.

План заходів 2019

ПЛАН

заходів присвячених Всесвітньому Дню охорони праці на тему:

«Безпечне та здорове майбутнє праці»

№ п/пЗміст заходівТермін  виконанняВідповідальні
1.Створити  Оргкомітет   з підготовки та проведення     заходів, присвячених   Всесвітньому  дню   охорони праці   та  організувати  інформаційне  забезпечення  серед  студентів  і  співробітників  університету.квітень

Голова  постійної  комісії  профкому  з  охорони  праці Гармаш С.Н.,

Начальник  відділу  охорони  праці Герасименко О.П.

2.

Розмістити інформацію про день охорони праці 28.04.19 на сайті ДВНЗ УДХТУ

 

квітень

Голова  постійної  комісії  профкому  з  охорони  праці Гармаш С.Н.,

Начальник  відділу  охорони  праці Герасименко О.П.

3.

Провести  цикл  тематичних семінарів з питань охорони праці в підрозділах університету.

Тема: . «Безпечне та здорове майбутнє праці».

квітень

травень

Профорги, уповноважені з ОП підрозділів
4.Провести  конкурс «Зразковий підрозділ з виконання вимог охорони праці в університеті»на протязі року

 

Начальник відділу охорони праці Герасименко О.П.

 

5.

Підготувати презентацію про день охорони праці для Міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих учених

(24.04-26.04.2019) в ДВНЗ УДХТУ

 

квітень

Голова  постійної  комісії  профкому  з  охорони  праці

Гармаш С.Н.,

Начальник  відділу  охорони  праці Герасименко О.П.

6. Оновлення стендів з з питань охорони праці

травень

червень

 

Начальник  відділу  охорони  праці Герасименко О.П.

Профорги, уповноважені з ОП підрозділів

7.

Підготувати  та  провести  спортивно-масові заходи з залученням студентів університету.

 

квітень

травень

Зав.каф.ФК  і  здоров’я

Замовський Е.Ф.

 

 

8.

 

 

Організувати виставку літератури з охорони праці в студентському читальному залі.

 

травень

 

Зав.кафедри ОП та БЖД

Мітіна Н.Б.

Директор бібліотеки

Максимова Н.Ф.

9..

Виступити з доповіддю про день охорони праці перед студентами всіх курсів на заняттях з охорони праці та БЖД

 

травень

Зав.кафедри ОП та БЖД

Мітіна Н.Б.

10.Підготувати конкурсне тестування з питань охорони працітравень

Зав. кафедри ОП та БЖД

Мітіна Н.Б.

11.Підготовка наочних матеріалів з питань ВІЛ (СНІД) та розміщення їх на стендах у гуртожитках, кафедрах та ін.травень

Голова  постійної  комісії  профкому  з  охорони  праці

Гармаш С.Н.,

Начальник  відділу  охорони  праці Герасименко О.П.

Начальник відділу охорони праці                                                                                                 О.П.Герасименко