У рамках реалізації дансько-українського проекту 31 жовтня – 5 листопада відбувся плановий візит членів Ке- рівного комітету до Данської профспілки 3F з метою обміну досвідом та розширення можливостей співпраці.

СОЛІДАРНІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ

До складу делегації увійшли члени Керівного комітету проекту – Голова Федерації профспілок України Григорій Осовий, голова Дніпропетровського обласного об’єднання профспілок Віталій Дубіль та команда з реалізації проекту – Валентина Шевченко, Володимир Майданюк та Катерина Гайдук.

У ході візиту українські профспілковці ознайомились з особливостями діяльності профспілок Данії та провели засідання Керівного комітету проекту.

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДАНСЬКИХ ПРОФСПІЛОК. ПРОФСПІЛКОВІ ФОНДИ

Зустріч з міжнародним департаментом 3F: Еспер Нільсон

У Данії немає Трудового кодексу, все регулю ється колективними угодами та договорами між профспілками та роботодавцями. В країні близько 3 млн працівників, з них близько 60% – члени профспілок. З 1990 року профспілки мають права, що закріплені в Генеральній угоді між профспілками і роботодавцями. Але в Конституції Данії закріплене право громадян об’єднуватися в профспілки з базовими правами та гарантіями їх діяльності. Також діють базові законодавчі норми, якими регулюються питання відпусток, страхування на випадок безробіття, умови праці на робочому місці, арбітражного судового тлумачення угод та договорів. Одночасно діють норми трудового законодавства Європейського Союзу: тривалість робочого дня, трудові контракти.

Ринок праці у Данії надзвичайно гнучкий.

За рік близько 30% працівників змінюють робоче місце. Основним соціальним партнером профспілок виступає Конфедерація роботодавців Данії, яка об’єднує 13 організацій роботодавців та 28 тис. данських приватних компаній. Вона створена ще 1896 року.

Страхування на випадок безробіття Каса профспілки по безробіттю забезпечує членам виплату допомоги у випадку втрати роботи. Членські внески складаються з декількох частин: внесок у касу по безробіттю, членський внесок у профспілку і місцеве відділення, внесок на дострокову пенсію (для тих, хто бажає брати участь у системі дострокових пенсій). Протягом 2 років профспілка може виплачувати допомогу по безробіттю за умови, що член профспілки шукає роботу і щонайменше 2 рази на тиждень розсилає резюме. За цим стежить профспілка. Вийти на дострокову пенсію можна не раніше 60 років.

І пенсія буде виплачуватися з профспілкового пенсійного фонду. Дострокова пенсія припиняється при переході на загальну пенсію.

КОНФЕДЕРАЦІЯ ПРОФСПІЛОК ДАНІЇ LO

Зустріч з віце-президентом LO Арне Гревсеном

У Данії є три різні національні об’єднання профспілок, які представляють:

  1. академічний сектор;
  2. працівників, які мають вищу освіту і працюють у громадському секторі;
  3. кваліфікованих і некваліфікованих робітників.

Найчисельніша з них – Конфедерація профспілок Данії LO. Вона об’єднує 17 профспілок (у тому числі 3F) і представляє понад 1 млн членів. Керівництво: президент, віце-президент і три заступники за основними напрямами діяльності, а саме: представництво і захист трудових прав, консультації для укладання колективних угод на галузевих рівнях, сприяння у створенні належної атмосфери на робочих місцях, гідних і безпечних умов праці, участь в управлінні та адмініструванні профспілкової пенсійної системи (в рамках, визначених колективними договорами).

LO має угоди про співпрацю з двома іншими конфедераціями в питаннях вироблення спільних позицій на переговорах з урядом. LO входить і до міжнародних профоб’єднань, зокрема таких, як Європейська (ETUC) та Міжнародна

(ITUC) конфедерації профспілок. LO має місцеві осередки по всій країні, які об’єднують місцеві осередки 17 галузевих профспілок – членів LO. Також Конфедерація має дві власних профспілкових школи для навчання профспілкових активістів і працівників апаратів профспілок – членів LO. За їх навчання 50% сплачують роботодавці, а 50% – профспілки.

СОЦІАЛЬНИЙ ДІАЛОГ

Зустріч з Конфедерацією роботодавців данської промисловості DI: Андерс Юст Педерсен

Було цікаво дізнатися від роботодавців, яким чином у Данії відбувається соціальний діалог на всіх рівнях. Петер Хельк та Андерс Юст Педерсен презентували свою організацію й ознайомили присутніх зі структурою DI.

Вона заснована ще у 1836 році і має давні промислові традиції та широкі зв’язки. Основна місія – всебічна допомога вітчизняним компаніям як у Данії, так і всьому світі в ефективному та законному веденні бізнесу. Більшість підприємств у Данії належать до малого та середнього бізнесу з кількістю до 100 працівників. Соціальні партнери спільно проводять багато інформаційних кампаній з охорони праці, які фінансує уряд (понад 10 млн євро на рік).

Учасники зустрічі ознайомилися із системою взаємодії колегій з охорони праці, що створені на всіх рівнях. У Данії налагоджена співпраця профспілок з роботодавцями від національного до локального рівня. Якщо на підприємстві працює більше 9 осіб, роботодавець зобов’язаний створити групу з охорони праці, а якщо більше 19 – комітет (комісію) з охорони праці.

Система може працювати тільки тоді, коли є чітка співпраця по всій вертикалі.

Тому в цьому плані надзвичайно актуальним є вивчення данського досвіду в умовах, коли в Україні розпочинаються процеси децентралізації влади та делегування частини повноважень на місця.

У Данії існує традиція укладання колективних договорів на 2 роки. Проте існує практика їх укладання на декілька років.

Конфедерація профспілок укладає Генеральну угоду з відповідною Конфедерацією роботодавців. Це так звані основні норми для споріднених галузей виробництва, які представляють ці об’єднання. Угоди містять норми, що регулюють тривалість праці і відпочинку, заробітну плату, відпустку, охорону праці, права та обов’язки сторін.

Для певної галузі профспілка і роботодавець укладають галузеву національну угоду, норми якої є базовими для всіх підприємств галузі. В регіонах місцеві осередки укладають колективні договори безпосередньо з власниками підприємств, де працюють члени профспілки. За основу беруться норми національної угоди і в колективному договорі їх можна тільки покращити. Якщо власник підприємства відмовляється укладати колективний договір, місцевий осередок профспілки просто підписується під національною галузевою угодою і автоматично приєднується до неї, тобто дія такої угоди на підприємстві виконує роль колективного договору, оскільки містить базові трудові і соціальні норми для певної галузі. Якщо і тоді роботодавець заперечує проти виконання умов колективного договору або категорично його не визнає, профспілки вдаються до методів тиску, зокрема «блокування» підприємства.

У Данії для вирішення трудових спорів або питань, пов’язаних з порушенням умов колективних угод чи договорів, існують спеціальні трудові суди.

Якщо сторони не згодні з тлумаченням норм угод та договорів, питання вирішує спеціальний арбітражний суд.

ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ 3F – ОБ’ЄДНАНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ РОБІТНИКІВ ДАНІЇ

Зустріч з міжнародним департаментом 3F: Б’ярне Ларсен, Йонас Девантьєр, Дорота Йоргенсен 3F – найчисельніша профспілка в Данії

Вона об’єднує кваліфікованих і некваліфікованих працівників. Її чисельність становить понад 330 тис. членів профспілки. 3F була заснована 1 січня 2005 року в результаті злиття профспілок SID (профспілка кваліфікованих робітників) і KAD (профспілка жінок-робітниць), в 2007 році до 3F долучилася RBF (профспілка працівників ресторанної галузі). Усі ці профспілки проіснували понад 100 років, тому 3F має потужні профспілкові традиції та є впливовим гравцем на ринку праці.

Структура 3F: представники профспілки на підприємствах (shop stewards – SS) та профспілкові представники-інспектори з охорони праці (safety representative – SR) на підприємствах утворюють основну силу в діяльності 3F.

Профспілка має широку програму навчання, яка дає її представникам оптимальну підготовку для профспілкової діяльності.

Нещодавно у 3F відбувся з’їзд (найвищий орган), який збирається раз на 3 роки. На з’їзді обирають керівництво профспілки (президент, віце-президенти) та виконавчий комітет (107 осіб). Виконком проводить засідання щомісяця. Зі складу виконкому виокремлюють підкомітети за напрямами діяльності.

Члени 3F організовані в шість основних груп: працівники промисловості, транспортники, працівники бюджетного сектору, будівельники, працівники сфери послуг приватного сектору, працівники «зеленого» сектору (АПК).

Основні напрями діяльності 3F: укладання колективних договорів (понад 90% членів 3F охоплені колдоговорами), страхування на випадок безробіття, профспілкова освіта та підвищення кваліфікації дорослих, участь і контроль за створенням належного виробничого середовища та соціальних умов праці, міжнародна діяльність та солідарність, інформаційна діяльність та робота із ЗМІ.

Зустріч з віце-президентом 3F Тіною Крістенсен

Віце-президент 3F розповіла, яким чином розподіляються обов’язки між керівництвом профспілки. Особисто вона відповідає за сфери підвищення кваліфікації працівників 3F та налагодження ефективної взаємодії між відділами та департаментами апарату. У головному офісі 3F в Копенгагені працюють понад 500 осіб. Тому підвищення кваліфікації працівників і налагодження взаємодії між підрозділами здійснюється постійно й потребує особливої уваги. Також пані Крістенсен розповіла про інші напрями своє роботи, що зацікавили українську делегацію, а саме: механізми вироблення політики 3F з питань соціального захисту, співпраця з профспілками різних європейських країн у сфері вдосконалення та застосування трудового законодавства, міжнародне співробітництво та солідарна підтримка профспілок різних країн світу. Григорій Осовий ознайомив данських колег з особливостями роботи за відповідними напрямами у ФПУ. Сторони обмінялися думками про спільні проблеми й виклики, з якими стикаються працівники та профспілки в Данії й Україні, а також про можливі механізми їх вирішення.

Учасники зустрічі обговорили складні питання, з якими сьогодні стикається 3F, зокре-ма так званого соціального демпінгу. 3F надає підтримку мігрантам за умови дотримання ними встановлених у Данії трудових принципів. Головне, щоб вони не «обвалювали» ринок праці і не демпінгували рівень зарплати данців. Це основна умова для роботодавців, за дотриманням якої пильно стежить 3F.

далі у газеті федерації професійних спілок України