Сучасні технології та модернізація освітнього процесу

 

У системі вищої освіти, як України, так й інших країн, останнім часом відбуваються серйозні зміни. Вони зумовлені появою нових технічних і мультимедійних засобів, які можна використати для взаємодії з іншими учасниками та залучення їх до обміну інформацією. Групи студентів отримують трансляцію (голосову, відео, інші дані) від лектора й можуть взаємодіяти з ним та / або між собою. Це дозволяє замінити очні зустрічі з аудиторією віртуальним спілкуванням, зберігаючи ефект «живого контакту», й забезпечує максимальне залучення студентів до процесу навчання.

Уперше в УДХТУ, в рамках міжнародного проекту CPEA-2011/10002 «Водна Гармонія – Інтеграція Освіти, Досліджень, Інновації та Підприємництва», одним із напрямів якого є міжвузівське освітнє співробітництво, були проведені дві відкриті он-лайн лекції для студентів 3 і 5 курсів навчання та співробітників.

Для такої форми взаємодії в університеті обладнано сучасними технічними засобами аудиторію, що стало можливим завдяки участі університету в Міжнародному проекті 561755-EPP-1-2015-1-NO-EPPKA2-CBHE-JP «Гармонізація дипломної освіти, пов’язаної з водними ресурсами (Водна Гармонія)».

В он-лайн лекціях використовувалися: аудіо-зв’язок та відео-зв’язок у режимі реального часу, показ слайдів презентацій, демонстрація Робочого столу комп’ютера викладача, проведення опитування.

Перед студентами і викладачами УДХТУ виступили викладачі Норвезького університету природничих наук

(Норвегія, м. Осло): проф. Харша Ратнавіра та PhD Захар Малецький.

Перехід до он-лайн навчання відкриває нові перспективи для ВНЗ. Наприклад, можна збільшити доступність і привабливість для навчання більшого числа студентів, розширюючи географію їх залучення. Лектор отримує можливість для інтерактивної взаємодії зі слухачами. Завдяки такому спілкуванню він краще розуміє аудиторію і вибирає такі методи викладу матеріалу, щоб максимально зацікавити студентів. Також лекції можна зберігати й переглядати пізніше, зупиняючись на «складних» місцях та переглядати їх у зворотному напрямі.

«Правила написання тез, статей до журналів і збірників»

Лектор: проф. Харша Ратнавіра, Норвезький університет природничих наук

 

Оглядова лекція з мембранних технологій

"Membrane technology for waste water treatment"

Лектор: PhD Захар Малецький, Норвезький університет природничих наук

 

Із записом відео цих лекцій можна ознайомиться на сайті ДО УДХТУ:

http://do.udhtu.edu.ua  або  http://do.udhtu.edu.ua/course/index.php?categoryid=147