Університет розширює науково-технічне співробітництво з інститутами Національної Академії наук України

 

21 вересеня УДХТУ відвідала делегація Інституту економіки промисловості НАН України на чолі з директором - академіком НАН України, Президентом Академії економічних наук України Олександром Івановичем Амоша.

Під час зустрічі з ректором Олександром Андрійовичем Півоваровим та проректором з наукової роботи Олександром Васильовичем Харченко були обговорені важливі питання співпраці в ряді наукових досліджень з економічних проблем Дніпропетровської області та реалізації еколого-економічних проектів.

На підставі раніше укладеного договору про співпрацю між УДХТУ і ІЕП НАН України від 12 квітня 2017 року і за результатами переговорів було прийнято рішення і затверджено Положення про створення спільної науково-дослідної лабораторії на економічному факультеті з метою виконання НДР за наступними науковими напрямками:

  • стратегії розвитку хімічних кластерів в економіці України;
  • стратегічні дослідження у напрямку розвитку атомної енергетики України та її сировинної бази;
  • виявлення особливості стратегії «розумної спеціалізації» старопромислового регіону шляхом стратегування розвитку міст Дніпропетровської області (Кривого Рогу, Нікополя, Кам’янського та ін.) як соціо-еколого-економічних систем;
  • інституціональний супровід збалансованого сталого розвитку промислових регіонів в умовах децентралізації управління.