У період з 03.04.2017 до 05.04.2017 відбулась повторна акредитаційна експертиза діяльності ДВНЗ УДХТУ з підготовки бакалаврів і магістрів з напряму підготовки 6.051701 – Харчові технології та інженерія і спеціальності 8.05170102 – Технології жирів і жирозамінників (за новим переліком спеціальність 181 – Харчові технології, спеціалізація – Технологія жирів і жирозамінників).

Експертна комісія у складі:

  • голова експертної комісії – Манк Валерій Веніамінович, доктор хімічних наук, професор кафедри технології жирів і парфумерно-косметичних продуктів Національного університету харчових технологій;
  • член експертної комісії – Демидов Ігор Миколайович, доктор технічних наук, професор кафедри технології жирів та продуктів бродіння Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»;
  • член експертної комісії – Ткаченко Наталія Андріївна, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технології молока, жирів і парфумерно-косметичних засобів Одеської національної академії харчових технологій.