27-29 березня відбулась повторна акредитаційна експертиза освітьої діяльності з підготовки бакалаврів, магістрів за напрямом підготовки 6.050503 – "Машинобудування" та спеціальністю 8.05050313 – "Обладнання переробних і харчових виробництв".