У період з 06.12.2017 по 08.12.2017 відбулась первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми Комп'ютерні науки зі спеціальності 122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

         Експертна комісія у складі:

 - голова експертної комісії – Жолткевич Григорій Миколайович, декан факультету математики та інформатики Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, доктор технічних наук, професор;

 - член експертної комісії – Федорович Олег Євгенович, завідувач кафедри інформаційних управляючих систем Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”, доктор технічних наук, професор.