У період з 19.04.2017 до 21.04.2017 відбулась повторна акредитаційна експертиза діяльності ДВНЗ УДХТУ з підготовки бакалаврів і магістрів з напряму підготовки 6.051001 – «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» та спеціальності 8.05100101 – «Метрологія та вимірювальна техніка».

Експертна комісія у складі:

  • голова експертної комісії – Володарський Євген Тимофійович, доктор технічних наук, професор кафедри «Автоматизації експериментальних досліджень»  Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
  • член експертної комісії – Кучерук Володимир Юрійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри «Метрології та промислової автоматики» «Вінницького національного технічного університету»;
  • член експертної комісії – Чеховський Степан Андрійович, кандидат технічних наук, професор, завідувач кафедри «Інформаційно-вимірювальної техніки» «Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу».