З 06.12.2017 розпочалася робота експертної комісії з акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Хімічні технології та інженерія зі спеціальності 161 - "Хімічні технології та інженерія" за другим (магістерським) рівнем в Державному вищому навчальному закладі «Український державний хіміко-технологічний університет» у складі:

·     голова експертної комісії –Тульський Геннадій Георгійович, завідувач кафедри технічної електрохімії Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», доктор технічних наук, професор;

·     член експертної комісії – Ранський Анатолій Петрович, завідувач кафедри хімії і хімічної технології Вінницького національного технічного університету, доктор хімічних наук, професор.