У період з 06.12.2017 по 08.12.2017 відбулась первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» зі спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

         Експертна комісія у складі:

 - голова експертної комісії – Жученко Анатолій Іванович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри автоматизації хімічних виробництв Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»;

 - член експертної комісії – Подустов Михайло Олексійович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри автоматизації хіміко-технологічних систем та екологічного моніторингу Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».