У період з 06.12.2017 по 08.12.2017 відбулась первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми Галузеве машинобудування зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.
         Експертна комісія у складі:


 - голова експертної комісії – Карвацький Антон Янович, професор кафедри хімічного полімерного та силікатного машинобудування Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» докор технічних наук, професор;


 - член експертної комісії – Склабінський Всеволод Іванович, завідувач кафедри процесів та обладнання хімічних та нафтопереробних виробництв Сумського державного університету, доктор технічних наук, професор.