З 06.12.2017 розпочалася робота експертної комісії з акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Прикладна механіка зі спеціальності 131 - "Прикладна механіка" за другим (магістерським) рівнем в Державному вищому навчальному закладі «Український державний хіміко-технологічний університет» у складі:

·     голова експертної комісії – Дядюра Костянтин Олександрович, завідувач кафедри прикладного матеріалознавства і технології конструкційних матеріалів Сумського державного університету, доктор технічних наук, професор;

·     член експертної комісії – Литвиненко Олександр Анатолійович, професор кафедри машинобудування, стандартизації та сертифікації обладнання Національного університету харчових технологій, доктор технічних наук, професор.