22 листопада 2016 р. відбулося засідання науково-технічної рад и з наукового напряму “Нові високоефективні хімічні процеси та матеріали і ресурсозберігаючі технології в хімії та енергетиці” ДВНЗ УДХТУ.  

На засіданні був заслуханий звіт керівника науково-дослідної роботи молодих вчених – асистента кафедри фізичної хімії, к.х.н., с.н.с. НДІ ГХ Кітик Анни Адамівни за темою: «Електрохімічна корозія та захист від корозійного руйнування ряду конструкційних сталей у нових типах іонних рідин» (№ 31/162390).

Метою роботи є встановлення основних закономірностей процесів електрохімічної корозії ряду конструкційних сталей у різних типах низькотемпературних евтектичних розчинників та розробка комплексу рекомендацій стосовно захисту сталей від корозійного руйнування.

Кітик А.А. доповіла про підсумки першого (проміжного) етапу «Закономірності електрохімічної корозії сталей в нових типах іонних рідин»: отримано комплекс даних щодо фізико-хімічних властивостей нових іонних рідин на основі холін хлориду, етиленгліколю та карбаміду, показано залежність таких параметрів, як густина, електропровідність та в’язкість розчинів від температури. Встановлені основні закономірності корозійного руйнування конструкційних сталей у вищезазначених глибоко евтектичних розчинниках. Показано, що конструкційні сталі у розчинах іонних рідин схильні до пітингової корозії. На основі проведених вольтамперометричних та імпедансних вимірювань встановлено, що механізм та швидкість корозійного руйнування сталевих зразків суттєво залежить від природи іонної рідини та тривалості корозійного процесу. Визначені величини густини струму корозії та досліджено вплив температури та часу на закономірності перебігу корозійних процесів.

За результатами роботи підготовлена до друку стаття та тези доповіді.