25 травня 2017 року на засіданні Вченої ради університету було урочисто нагороджено студентів-переможців Всеукраїнського конкурсу наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук, конкурсів дипломних робіт та ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальностей та дисциплін.

З привітанням переможців і побажанням творчих ідей і натхнення виступив ректор університету професор Півоваров О. А.

                           

Вітаємо переможців!

 

Сметанін Микола Вікторович, Череута Ольга Володимирівна (ф-т ТОР та БТ)

Диплом III ступеня на Всеукраїнському конкурсі з напряму «Хімічні науки»     

Науковий керівник д. х. н., професор Марков Віктор Іванович (базовий ВНЗ – ДНУ імені Олеся Гончара, м. Дніпро)

Сметанін Микола Вікторович, Ковтун Антон Володимирович (ф-т ТОР та БТ)

Диплом III ступеня на Всеукраїнському конкурсі з напряму «Охорона праці»

Науковий керівник – к. т. н., доцент, зав. каф. ОП та БЖД Мітіна Наталія Борисівна (базовий ВНЗ – Харківський національний автомобільно-дорожній університет, м. Харків)

Іванова Євгенія Олександрівна (ф-т КН та І)

Диплом III ступеня на Всеукраїнському конкурсі з групи спеціальностей «Інформатика і кібернетика»

Науковий керівник – к. т. н., доцент каф ІС Коротка Лариса Іванівна (базовий ВНЗ – Сумський державний університет, м. Суми)

 

Бондаренко Олександра Вікторівна, Савченко Іван Олександрович (ф-т економічний)

Диплом III ступеня на Всеукраїнському конкурсі за напрямом «Маркетинг, управління персоналом та економіка праці»

Керівник – к. е. н., доцент, декан економічного ф-ту Чуприна Наталія Миколаївна (базовий ВНЗ – Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця, м. Харків)

Кононенко Олександр Сергійович (ф-т механічний)

Диплом II ступеня на Всеукраїнському конкурсі з групи спеціальностей «Машинознавство»

Науковий керівник – к. т. н., асистент каф. ОХВ Анісімов Володимир Володимирович (базовий ВНЗ – Сумський державний університет, м. Суми)

Кононенко Олександр Сергійович (ф-т механічний)

Диплом III ступеня на Всеукраїнському конкурсі дипломних проектів зі спеціальності «Технологія машинобудування» (випускна робота бакалавра)

Науковий керівник – д. т. н., професор каф. МІМ Анісімов Володимир Миколайович (базовий ВНЗ – Одеський національний політехнічний університет м. Одеса)

Кононенко Олександр Сергійович (ф-т механічний)

Грамота за оригінальні технологічні рішення на II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з «Технології машинобудування» (базовий ВНЗ – Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса)


Шатнюк Михайло Русланович (ф-т механічний)

Диплом III ступеня на Всеукраїнському конкурсі дипломних проектів зі спеціальності «Технологія машинобудування» (випускна робота бакалавра)

Науковий керівник – к. т. н., доцент каф. МІМ Кіжаєв Сергій Олексійович (базовий ВНЗ – Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса)

Шатнюк Михайло Русланович (ф-т механічний)

Грамота за кращу роботу в КОМПАС 3D у номінації «Применение САПР» спонсорів олімпіади зі спеціальності «Технологія машинобудування» (базовий ВНЗ – Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса, спонсори олімпіади – ООО «АСКОН-КР»)

 

Довгаль Юлія Володимирівна, Воронько Анна Едуардівна (факультет ОТС)

Диплом III ступеня за перемогу у Всеукраїнському конкурсі магістерських робіт науково-дослідного спрямування зі спеціальності «Обладнання переробних і харчових виробництв»

Науковий керівник – д. т. н., професор каф. ОТХВ Тищенко Геннадій Петрович (базовий ВНЗ Таврійський державний агротехнологічний університет, м. Мелітополь)

Трубчанинов Владислав Олегович (ф-т механічний)

Диплом III ступеня на Всеукраїнському конкурсі дипломних проектів зі спеціальності «Технологія машинобудування» (випускна робота магістра)

Науковий керівник – д. т. н., професор каф. МІМ Анісімов Володимир Миколайович (базовий ВНЗ – Одеський національний політехнічний університет м. Одеса )

Сидоренко Михайло Вадимович (ф-т механічний)

Диплом II ступеня на Всеукраїнському конкурсі дипломних проектів зі спеціальності «Технологія машинобудування» (випускна робота спеціаліста)

Науковий керівник – д. т. н., професор каф. МІМ Анісімов Володимир Миколайович (базовий ВНЗ – Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса)

Малий Дмитро Олегович, Кудря Олександр Олександрович(ф-т ТОР та БТ)

Диплом за вагоме практичне значення роботи, представленої на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з напряму «Біологічні науки»

Науковий керівник – д. с.-г. н., професор Сметанін Володимир Тимофійович (базовий ВНЗ – Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича)

Синицька Марія Михайлівна(ф-т ТОР та БТ)

Диплом за практичну цінність роботи, представленої на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Біотехнологія»

Науковий керівник – к. б. н., доцент каф. БТ Кузнєцова Ольга Віталіївна (базовий ВНЗ – НТУ «КПІ», м. Київ)

Семенов Микита Ігорович (ф-т ТОР та БТ)

Диплом ІII ступеня переможець II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Хімія» (базовий ВНЗ Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ)

 Жданкін Антон Євгенійович (ф-т ТВМС) ,Семенов Микита Ігорович (ф-т ТОР та БТ)

Диплом за ІІІ місце у командному заліку II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Хімія» (базовий ВНЗ Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ)

Поліщук Євгеній Олександрович (ф-т КН та І)

Диплом III ступеня – переможець II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади «Веб-технології та веб-дизайн» (базовий ВНЗ – ДВНЗ УДХТУ)

Угрімова Діна Андріївна, Андрущенко Богдан Олександрович, Зінченко Олексій Олександрович (ф-т ОТС)

Диплом III ступеня за перемогу у командному заліку олімпіади зі спеціальності « Обладнання переробних і харчових виробництв» (базовий ВНЗ Таврійський державний агротехнологічний університет, м. Мелітополь)

Загородній Вадим Віталійович, Вайло Євгенія Володимирівна, Лисиця Інна Сергіївна, Савченко Андрій Сергійович (ф-т ТНР)

Диплом III ступеня за перемогу у командному заліку на II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з «Технічної електрохімії» (базовий ВНЗ – НТУ «КПІ», м. Київ)

Вайло Євгенія Володмирівна (ф-т ТНР)

Грамота за оригінальну олімпіадну роботу в секції «Хімічні джерела струму» на II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з «Технічної електрохімії» (базовий ВНЗ – НТУ «КПІ», м. Київ)

Лисенко Ігор Володимирович, Малоок Максим Васильович, Черевань Юлія Олександрівна,

Прокофьєва Марія Андріївна (ф-т ТОР та БТ)

Диплом II ступеня за перемогу у командному заліку II туру Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Біотехнологія».

А також дипломи за високий рівень виконання тестових завдань з дисциплін – «Генетика», «Біохімія», «Загальна мікробіологія і вірусологія» (базовий ВНЗ – Національний університет харчових технологій, м. Київ)

Авдієнко Владислав Анатолійович (ф-т економічний)

ПОДЯКА за активну участь в організації і проведенні культурної програми для учасників ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Хімічні технології неорганічних речовин», яка ппроходила на базі ДВНЗ УДХТУ 26-28 квітня 2017 р.