Сьогодні все більшої актуальності набувають питання посилення двосторонніх зв’язків між вишами та суб’єктами господарювання з метою підвищення ефективності та якості вищої освіти і задоволення попиту на вміння та компетенції персоналу різних категорій на ринку праці.

З цією метою економічний факультет ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» у квітні 2017 року розпочинає здійснення партнерства з представниками суб’єктів господарювання різних галузей економіки у рамках двосторонньої програми «Освітньо-практичний трансфер».

Метою зазначеної програми є забезпечення міжгалузевого трансферу знань та практичного досвіду, забезпечення суб’єктів господарювання необхідними висококваліфікованими кадрами конкретних економічних спеціальностей. У рамках програми передбачається проведення міні-лекцій та міні-тренінгів фахівцями з практичним досвідом (представники суб’єктів господарювання) з метою зацікавлення студентів у виборі роботодавця ще протягом навчання у виші, наявності у студентів можливості обрати найбільш оптимальну для себе сферу подальшої професійної діяльності.

АРХІВ ЛЕКЦІЙ