У жовтні 2016 р. професор кафедри фізичної хімії Проценко Вячеслав Сергійович був нагороджений нагрудним знаком МОН України "За наукові та освітні досягнення", що є  визнанням його значних успіхів у науковій та науково-педагогічній діяльності, науково-методичному забезпеченні вищої освіти, підготовці і атестації кадрів вищої кваліфікації.

 

За більш ніж двадцять років праці в університеті професор Проценко В.С. зробив суттєвий внесок у розвиток української електрохімічної науки. Основними напрямками його наукових досліджень є теоретичне моделювання та експериментальне дослідження стадійних електрохімічних процесів за участю стабільних інтермедіатів, а також вивчення процесів електроосадження металів, сплавів та композитів з прогнозованим комплексом фізико-хімічних та експлуатаційних характеристик, що можуть бути використані у машинобудівній, аерокосмічній, хімічній, військово-промисловій та інших галузях сучасної промисловості.

Проценко В.С. – автор і співавтор більше ніж 150 наукових праць, серед яких біля 60 опубліковані у провідних наукових журналах, що мають високий імпакт-фактор та включені до міжнародних науково-метричних баз (Electrochimica Acta, Electrochemistry Communications, Journal of Electroanalytical Chemistry, Applied Surface Science, Thin Solid Films тощо). За результатами досліджень Проценком В.С. отримані патенти України, а також опублікована заявка на патент США.                                                                 

Проценко В.С. є рецензентом у провідних міжнародних англомовних фахових виданнях у галузі електрохімії, матеріалознавства, інженерії (Journal of Electroanalytical Chemistry, Journal of Hazardous Materials, Surface and Coatings Technology, Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, Journal of Environmental Chemical Engineering тощо).

Як відповідальний виконавець бере участь у виконанні фундаментальних держбюджетних НДР, а також брав участь у реалізації міжнародного науково-дослідного проекту "Application of nano-crystalline trivalent Cr electroplating for industrial use", який проводився в рамках програми Корейсько-Євразійського міжнародного технологічного співробітництва за підтримки Міністерства економіки знання Республіки Корея.

Професор Проценко В.С. – вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 08.078.01 із захисту кандидатських та докторських дисертацій при ДВНЗ УДХТУ, заступник головного редактора наукового фахового журналу "Питання хімії та хімічної технології", член науково-методичної ради ДВНЗ УДХТУ (голова секції з математичної, природничо-наукової та загально-інженерної підготовки), заступник голови комісії ректорського контролю педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників ДВНЗ УДХТУ, член наукової ради Міністерства освіти і науки України (секція "Хімія").