12 грудня 2017 року нашому співробітнику доктору хімічних наук Лук`яненко Тетяні Вікторівні присвоєне вчене звання професора кафедри фізичної хімії.

Лауреат премії Президента України для молодих вчених у 2014 р. за цикл робіт “Нанокомпозиційні електрокаталізатори для керованого синтезу” (Указ Президента України № 936/2014 від 16.12.2014 р.).

З 2016 р. Тетяна Вікторівна є заступником голови секції 4 Експертної ради МОН України з експертизи проектів наукових робіт, науково-технічних розробок молодих учених. За підсумками 2017 року високий науковий, методичний та організаційний рівень експерта Лук’яненко Т.В. був позитивно оцінений Міністерством освіти і науки України (див. лист Заступника міністра МОНУ Стріхи М.В.).

Член спеціалізованої вченої ради Д 08.078.01 за спеціальністю 02.00.05 –електрохімія.

В період з 2007-2009 рр. одержувала стипендію Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

З 2006 р. Лук’яненко Т.В. є вченим секретарем кафедри, виконує всі види навчального навантаження, веде методичну та значну наукову роботу, залучає до науково-дослідної роботи талановитих студентів.

З 2008 р. – відповідальний виконавець декількох держбюджетних науково-дослідних робіт.

З 2016 року – керівник держбюджетної науково-дослідної роботи «Композиційні каталізатори комбінованого типу в проточних системах для застосування в зонах локальних конфліктів».

Основні наукові інтереси Лук’яненко Т.В. сфокусовані на дослідженні оксидних і метал-оксидних матеріалів; електрокристалізації оксидів, електрокаталізі при високих анодних потенціалах; електросинтезі сильних окисників, вивченні закономірностей електроосадження нанокристалічних багатофункціональних покриттів композитів.

Станом на початок січня 2018 року має 41 публікацію, внесену до міжнародної науко-метричної бази Scopus, індекс Гірша h = 11. Загальна кількість публікацій – понад 160.