У 2015 році ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» святкує свій ювілей – 85 років з дня заснування. Окрім культурно-масових заходів до 85-річчя ДВНЗ УДХТУ було присвячено проведення науково-технічної конференції «Сучасні проблеми технології неорганічних речовин та ресурсозбереження», що є традиційною і проводиться, цього разу, на базі нашого університету та зокрема на кафедрі технології неорганічних речовин та екології. 

Конференція висвітлює питання сучасних проблем технології неорганічних речовин в області теоретичних основ та технології основного неорганічного синтезу, мінеральних добрив, солей і лугів; технології каталізаторів і сорбентів; технології тонкого неорганічного синтезу і проблеми сучасної плазмохімії. Розглядає екологічні аспекти та ресурсозберігаючі технології неорганічних речовин, а також хімії і технології води. Конференція має статус Міжнародної – у складі програмного комітету представлені фахівці (науково-педагогічні працівники) навчальних закладів Білорусії, Норвегії, Казахстану і Таджикистану. Протягом 30 вересня – 2 жовтня університет приймав гостей з різних куточків України та теплі слова поздоровлень з ювілеєм. А Дніпропетровськ, у свою чергу, привітав гостей теплою погодою золотої осені.


Привітання з 85-річчям ДВНЗ УДХТУ від Толстопалової Н.М. в.о. завідувача кафедри технології неорганічних речовин НТУУ "Київський політехнічний інститут"


Привітання з 85-річчям ДВНЗ УДХТУ від Суворіна В.О. завідувача кафедри технології неорганічних речовин та екології Технологічного інституту Східноукраїнського національного університету імені В.І.Даля

За матеріалами конференції опубліковано збірник тез, що містить більше 160 тез доповідей, які частково були заслухані на пленарному та секційних засіданнях. Після відкриття конференції ректором ДВНЗ УДХТУ, завідувачем кафедри технології неорганічних речовин та екології, професором Півоваровим Олександром Андрійовичем видатні вчені зі Львова (д.т.н., професор зав. каф. хімічної технології неорганічних речовин, НУ «Львівська політехніка») Яворський В.Т., Одеси (д.т.н., професор, зав. каф. технології неорганічних речовин та екології ОНПУ) Кожухарь В.Я., Черкас (д.т.н., професор, зав. каф. хімії та хімічної технології неорганічних речовин, ЧДТУ) Столяренко Г.С., Дніпродзержинська (д.т.н., професор, зав. каф. хімічної технології неорганічних речовин,  ДДТУ) Волошин М.Д та Севєродонецька (д.т.н., професор, зав. каф. технології неорганічних речовин та екології Технологічного інституту Східноукраїнського національного університету імені В.І.Даля) Суворін А.В., поділились успіхами своїх кафедр та науковими здобутками учнів і колег. На секційних засіданнях гідно представили свої наукові роботи майбутні кандидати та доктори наук.


Вітальне слово учасникам конференції ректора ДВНЗ УДХТУ Півоварова О.А.


Доповідь Яворського В.Т. завідувача кафедрою хімічної технології неорганічних речовин НУ «Львівська політехніка» 

Перший день конференції завершився вітальним фуршетом, на якому вже у неформальній обстановці відбувалось спілкування і налагодження співпраці між науковцями провідних наукових шкіл України.

У другий день конференції яскраві виступи під час докладів професора Знака З.О. (м. Львов), докторантів та аспірантів Гелеша А.Б. (м. Львів), Сорочкіної К.О. (м. Дніпропетровськ), Коваленко И.Л. (м. Дніпропетровськ), Корчуганової О.М. (м. Северодонецьк), Донцової Т.А. (м. Київ) сприяли жвавій дискусії та обговоренню результатів досліджень. 


Доповідь Слюзара А.В. доцента кафедри хімії і технології неорганічних речовин НУ «Львівська політехніка»


Доповідь Крамаренко А.В. ст.викл. кафедри загальної та неорганічної хімії НТУ «Харківський політехнічний інститут», голова секції Столяренко Г.С., завідувач кафедрою хімії та хімічної технології неорганічних речовин Черкаського державного технологічного університету

Слід зазначити активну роботу молодих науковців конференції, як під час пленарних засідань, так і при  обговоренні стендових доповідей. На завершення конференції було заплановано екскурсію до Національного центру аерокосмічної освіти молоді ім. А.М. Макарова. Це єдиний у нашій країні музей ракетно-космічної техніки, в якому представлена багата експозиція розвитку космонавтики в Україні. Вражаючим для наших гостей було побачити справжні космічні станції, супутники, бойові ракети, натурні експонати агрегатів, що входять до складу різних ракетних комплексів, наочну інформацію про Землю в оптичному інфрачервоному і мікрохвильовому діапазонах спектра, отриману супутниками Січ–1, Океан–О.


Учасники конференції відвідують Національний центр аерокосмічної освіти молоді ім. А.М. Макарова.

В останній день конференції учасниками та організаторами були підведені підсумки зустрічі і зроблений висновок о необхідності організації таких заходів у подальшому. Такі зустрічі науковців провідних наукових шкіл з технології неорганічних речовин дозволяють  обмінюватись досвідом, обговорювати сучасні наукові проблеми галузі, заохочувати молодих науковців та викладачів до науково-дослідної роботи, обговорювати не тільки наукові питання, а й питання освіти та підготовки фахівців для відповідної галузі промисловості. Учасники підкреслили високий рівень організації конференції і за згодою декана хіміко-технологічного факультету, проф. Астреліна І.М. та в.о. завідувача кафедри технології неорганічних речовин, доц. Толстопалової Н.М. НТУУ "Київський політехнічний інститут" спільним рішенням було вирішено провести наступну конференцію через два роки у Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут".

Організаційний комітет щиро дякує всім учасникам конференції за плідну роботу та цікаві доповіді, спонсорам за допомогу в організації конференції. Сподіваємось на дружню зустріч на теренах Києва і бажаємо колективу кафедри технології неорганічних речовин НТУУ "КПІ" вдало продовжити традицію хіміків-технологів-неоргаників, започатковану ще за часів Радянського Союзу.