22 лютого 2017 року в Українському державному хіміко-технологічному університеті з участю студентів та викладачів Економічного факультету відбулася Міжнародна за наступною тематикою:

Концепція «зеленої» економіки: основні положення та перспективи розвитку.

Активними учасниками та доповідачами були студенти та викладачі Південно-Казахстанський держаний університет ім. М. Ауезова (Казахстан м. Шимкен).

 

В рамках тематики було обговорено тенденції розвитку «зеленої» економіки в світі в цілому та в Україні й Казахстані зокрема. Казахські вчені презентували досвід Казахстану в реалізації концепції «зеленої» енергетики. Зокрема, к.е.н. доц. Дємєсінова Азіза Адильбеківна виступила з доповіддю на тему «Альтернативная энергетика в современном обществе: проблемы и перспективы»

Від нашого університету з аналітичною доповіддю виступила доцент кафедри менеджменту та фінансів Дідченко Оксана Іванівна, щодо практичного використання альтернативних джерел енергії та перспектив їх подальшого розвитку в Україні.

Це вже друга он-лайн конференція між Південно-Казахстанським держаним університетом ім. М. Ауезова (Казахстан, м. Шимкен) та ДВНЗ «Український державний хіміко технологічний університет (Україна, м. Дніпро).