Для участі у XI обласному міжвузівському конкурсі «На кращі наукові, навчальні, навчально-методичні та художньо-публіцистичні видання 2014-2016 років» та з метою організації і проведення університетського етапу Конкурсу-2016 була проведена виставка книг.

 1. Кузьменко М.Я., Бурмістр М.В., Кобельчук Ю.М. Технологія виробництва та перероблення високомолекулярних сполук. Полімери одержані за реакцією полімеризації, полімераналогічні перетворення, координаційні полімері. Книга 1.
 2. Кузьменко М.Я., Бурмістр М.В., Кобельчук Ю.М. Технологія виробництва та перероблення високомолекулярних сполук. Синтетичні споли та полімери. Синтез, властивості, застосування. Книга 2.
 3. Суберляк О.В., Баштаник П.І. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів.
 4. Філінська Т.Г., Черваков О.В., Філінська А.О. Рослинні олії. Довідник.
 5. Штеменко О.В., Столяренко В.Г., Берзеніна О.В., Єгорова Д.Є. Координаційна хімія. Навчальний посібник.
 6. Нестеренко О.І., Бурликов В.В. Посібник до електронного тестування з основ ядерної фізики та радіаційно-хімічних процесів. Навчальний посібник.
 7. Нестеренко О.І., Якубовська З.М. Посібник до електронного тестування з загальної фізики. Механіка. Молекулярна фізика. Термодинаміка. Навчальний посібник.
 8. Барський В.Д., Власов Г.О. Химический потенціал твердого топлива (Монография). Хімічний потенціал твердого палива. Монографія. (Російською мовою).
 9. Колесніков В.П. Промисловий маркетинг в хімічній галузі. Навчальний посібник.
 10. Дубницький В.І., Чуприна Н.М., Ганжела І.П. Глобальна економіка. Начальний посібник.
 11. Голеус В.І., Кислична Р.І., Науменко С.Ю., Нагорна Т.І., Павлова К.В. Збірник наукових праць з технології емалювання сталі доктора технічних наук, професора Білого Якова Івановича.
 12. Півоваров О.А., Миколенко С.Ю. Активована плазмою вода в хлібопекарському виробництві.
 13. Гевод В.С., Гевод С.В. Водоочистка по принципу вращающегося колеса. Теоретическиеосновы и техническаяреализация.
 14. Ткаченко А.М., Дробецька Т.О. Формування інноваційних підходів до управління металургійним підприємством. Монографія.
 15. Манко Г.І., Лещенко О.В. Основи компютерно-інтегрованого управління.
 16. Колесніков В.П. Логістика хімічних виробництв. Навчальний посібник.
 17. Півоваров О.А., Скіба М.І. Використання контактної нерівноважної низькотемпературної плазми в гідрометалургійній промисловості. Монографія.
 18. Півоваров О.А., Василенко І.А. Залізооксидні пігменти. Синтез, модифікування, використання у різних галузях науки і техніки. Монографія.
 19. Голеус В.І., Карасик О.В. Математичне моделювання та оптимізація об’єктів хімічних технологій тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів. Навчальний посібник.
 20. Кузьменко М.Я., Бурмістр М.В., Кузьменко С.М. Виробництво ПАР з сировини природного та синтетичного походження. Навчальний посібник.
 21. Василенко І.А., Куманьов С.О., Півоваров О.А. Збірник задач та вправ для вивчення термодинамічних процесів. Навчальний посібник.
 22. Смотраєв Р.В. у авторському складі з 22 осіб. Фізико-хімічні методи очищення води. Керування водними ресурсами.
 23. Сардак Е.М., Голеус В.І., Зайчук О.В. Теплові процеси і агрегати в технології тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів. Навчальний посібник.
 24. Кузяєв І.М., Бурмістр М.В., Баштаник П.І. Моделювання обладнання для переробки пластмас. Навчальний посібник.
 25. Курик М.В., Песоцька Л.А., Глухова Н.В., Євдокименко Н.М. Кирлианография энерго-информационных взаимодействий воды.
 26. Большаков В.И., Євдокименко Н.М. Время. События. Люди.