Збірник тез

18 травня в Дніпропетровському хіміко-технологічному університеті проходила Всеукраїнська інтернет-конференція студентів і молодих учених "Духовні витоки українського суспільства". На ній обговорювалися актуальні питання: формування сучасних ціннісних орієнтацій українського етносу; перспективи побудови креативних форм громадянського суспільства незалежної України; проблеми розвитку і реформування освіти, наукові досягнення держави; місце художньої культури у духовному збагаченні молоді. Увагу студентів притягнули питання краєзнавства, яке виступає найважливішим засобом формування національної свідомості.

 

У роботі конференції взяли участь студенти і молоді учені УДХТУ, Дніпропетровського національного університету ім. О.Гончара, Національної металургійної академії Украині, Львівської академії мистецтв, Івано- Франковський націоналного університету нафти і газу. Всього прийняли участь 44 студентів і молодих вчених.

Інтернет-включення дозволили вислухати доповіді: керівника гуртка "Центру дитячої та юнацької творчості Харьковської міської ради №1" Трегубовой І.М. ("Можливості гуманітарної освіти як інтегрованого підходу до виховання особистостості"), викладача Кіровоградського національного технічного університету Царук А.П. ("Нараційі рамоделі художніх свідчень Миколи Невидайла проти тоталітаризму"). Студентки ДНУ ім. Олеся Гонча Туренко І.О. ("Художня культура та духовний світ суспільства в сучасних умовах").

 

За підсумками конфернции була видана збірка: Всеукраїнська інтернет-конференція студентів і молодих вчених "Духовни витоки українського суспільства", де дійсно представлені пошуки духовних витоків сьогодення очами наших молодих сучасників.

 

Основою культурної програми конференції стали виступи лауреата Всеукраїнських конкурсів бандуристів, студентки Дніпропетровського музичного коледжу Діани Буйновской, студента факультету ТВМС УДХТУ Олексія Чумака і студентів економічного факультету (група1-МЕН-23)

Консультували і формували доповіді студентів викладачі кафедр філософії та українознавства університету.