+38 (0562) 47 - 46 - 70 , Приймальна комісія: тел: +38 (0562) 47 - 34 - 49 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

Вступ на базі диплома молодшого спеціаліста

Перелік спеціальностей

Код

спеціальності

Спеціальність

Спеціалізація

051

Економіка

Економіка підприємства (ЕК)

Економічна кібернетика (КІБ)

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит (ФІН)

073

Менеджмент

Менеджмент організацій і адміністрування (МЕН)

075

Маркетинг

Маркетинг (МР)

101

Екологія

Екологія та охорона навколишнього середовища (ОНС)

122

Комп’ютерні науки

Інформаційні управляючі системи та технології (ІС)

123

Комп’ютерна інженерія

Спеціалізовані комп’ютерні системи (СКС)

131

Прикладна механіка

Технології машинобудування (ТМ)

133

Галузеве машинобудування

Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів (М, МП, ХМ)

Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів (ХОМ)

Обладнання переробних і харчових виробництв (ХВ)

144

Теплоенергетика

Теплоенергетика (ЕТТ)

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматизоване управління технологічними процесами (АВП)

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології

Метрологія та вимірювальна техніка (МС)

161

Хімічні технології та інженерія

Хімічні технології органічних речовин (О)

Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів (Г)

Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів (ПП)

Хімічні технології високомолекулярних сполук (П)

Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини (ДП)

Хімічні технології палива і вуглецевих матеріалів (ХТП)

Хімічні технології скла, кераміки і сучасних композиційних матеріалів (ТК, ТС, ТВ, ТД)

Хімічні технології неорганічних речовин (Н)

181

Харчові технології

Технології жирів і жирозамінників (ТЖ)

186

Видавництво та поліграфія

Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв (МВПВ)

226

Фармація, промислова фармація

Технології фармацевтичних препаратів (Ф)

Етапи вступної компанії

1. Прийом заяв та документів (денна та заочна форма навчання) з 12 липня 2018 до 24 липня 2018 р.

2. Строки проведення ДВНЗ УДХТУ фахових вступних випробувань25 липня – 31 липня 2018 р.

3. Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

 • перший – 04 серпня 2018 р.;
 • оновлений список – не пізніше 18 години 06 серпня 2018 р.

4. Строки вибору вступниками місця навчання:

 • за державним замовленням закінчуються:

перший – до 12 години 06 серпня 2018 р.;

оновлений список – не пізніше 12 години 07 серпня 2018 р.

 • за кошти фізичних або юридичних осіб закінчуються:

до 12 години 28 вересня 2018 р.

5. Терміни зарахування вступників:

 • за державним замовленням – 07 серпня 2018 р.
 • за кошти фізичних або юридичних осіб закінчуються – не пізніше 30 вересня 2018 р.

Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва (заочна форма навчання)

Початок прийому заяв та документів

12 липня 2018 р.

Закінчення прийому заяв та документів

о 18 годині

24 липня 2018 р.

Строки проведення ДВНЗ УДХТУ фахових вступних випробувань

25 липня – 31 липня 2018 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

Перший – 04 серпня 2018 р.;

оновлений список – не пізніше 18 години 06 серпня 2018 р.

Строки вибору вступниками місця навчання за державним замовленням закінчуються

Перший – до 12 години 06 серпня 2018 р.;

оновлений список – не пізніше 12 години 07 серпня 2017 р.

Строки вибору вступниками місця навчання за кошти фізичних або юридичних осіб закінчуються

до 12 години 28 вересня 2018 р.

Терміни зарахування вступників за державним замовленням

07 серпня 2018 р.

Терміни зарахування вступників за кошти фізичних або юридичних осіб закінчуються

не пізніше 30 вересня 2018 р.

Перелік документів, які подає абітурієнт під час вступу

 • документ державного зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень і додаток до нього, оригінал або засвідчену копію на вибір абітурієнта;
 • 4 фотокартки розміром 3х4 см;
 • 2 копії карти профілактичних щеплень (форма 063);
 • копії паспорта (1-2 сторінка та реєстрація місця проживання).
 • папка-швидкозшивач, 3 файли, 2 конверти з марками по Україні;

Документи під час вступу абітурієнт подає особисто.

Матеріали для підготовки до фахового вступного випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст:

До фахового вступного випробування ►

До додаткового іспиту ►

Графік проведення вступних випробувань

До фахових вступних випробувань

До додаткових іспитів

Вартість навчання для громадян України, які вступають на базі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у 2017 році.

Тарифи вартості навчання

в Державному вищому навчальному закладі

Український державний хіміко-технологічний університет”

для громадян України, які вступають на базі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, у 2017 році

Професійне спрямування

Вартість навчання, грн./рік

бакалавр

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

1

2

3

Фінанси і кредит

8200

6000

Економічна кібернетика

8200

6000

Економіка підприємства

8200

6000

Маркетинг

8200

6000

Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

8200

6000

Менеджмент інноваційної діяльності

Екологія та охорона навколишнього середовища

7300

5500

Інформаційні управляючі системи та технології

7900

6200

Спеціалізовані комп’ютерні системи

7900

6200

Автоматизоване управління технологічними процесами

7500

5900

Технології машинобудування

7300

5700

Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів

7300

5700

Обладнання переробних і харчових виробництв

7300

5700

Теплоенергетика

7300

5900

Метрологія та вимірювальна техніка

7300

Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів

7300

5700

Хімічні технології органічних речовин

7300

5700

Технічна електрохімія

7300

5700

Хімічні технології неорганічних речовин

7300

5700

Природоохоронні хімічні технології

7300

5700

Хімічні технології палива і вуглецевих матеріалів

7300

5700

Хімічні технології високомолекулярних сполук

7300

5700

Хімічні технології альтернативних енергоресурсів

7300

5700

Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів

7300

5700

Хімічні технології рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх основі

7300

5700

Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини

7300

5700

Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів

7300

5700

Промислова біотехнологія

7500

6000

Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв

7300

5300

Технології жирів та жирозамінників

7500

6000

Технології фармацевтичних препаратів

8900

7000