+38 (0562) 47 - 46 - 70 , Приймальна комісія: тел: +38 (0562) 47 - 34 - 49 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

ВСТУП НА БАЗІ ДИПЛОМА МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА

Перелік спеціальностей

Код

спеціальності

Спеціальність

Освітня програма

051

Економіка

Економіка підприємства (ЕК)

Економічна кібернетика (КІБ)

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит (ФІН)

073

Менеджмент

Менеджмент організацій і адміністрування (МЕН)

075

Маркетинг

Маркетинг (МР)

101

Екологія

Екологія (ОНС)

122

Комп’ютерні науки

Комп“ютерні науки (ІС)

123

Комп’ютерна інженерія

Комп“ютерна інженерія (СКС)

131

Прикладна механіка

Технології машинобудування (ТМ)

133

Галузеве машинобудування

Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів (М, МП, ХМ) — Механічний факультет

Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів (ХОМ) — Факультет ОТС

Обладнання переробних і харчових виробництв (ХВ) — Факультет ОТС

144

Теплоенергетика

Теплоенергетика (ЕТТ)

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматизація та комп“ютерно-інтегровані технології (А та КІТ)

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (МС)

161

Хімічні технології та інженерія

Хімічні технології органічних речовин (О)

Хімічні технології переробки еластомерних матеріалів технічного, медичного та побутового призначення (Г)

Хімічні технології переробки полімерних, композиційних та наноматеріалів (ПП)

Хімічні технології синтетичних і природних полімерів, лакофарбових та композиційних матеріалів (П)

Хімічні технології переробки нафти газу вуглецевих та альтернативних енергоресурсів (ХТП)

Хімічні технології кераміки, скла та будівельних матеріалів (ТС)

Хімічні технології неорганічних речовин, рідкісних розсіяних елементів та наноматеріалів (Н)

162

Біотехнологія та біоінженерія

Біотехнологія та біоінженерія (БТ)

181

Харчові технології

Технології жирів і жирозамінників (ТЖ)

186

Видавництво та поліграфія

Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв (МВПВ)

226

Фармація, промислова фармація

Фармація, промислова фармація (Ф)

Етапи вступної компанії

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва (заочна форма навчання)

Початок прийому заяв та документів

12 липня 2018 р.

Закінчення прийому заяв та документів

о 18 годині

24 липня 2018 р.

Строки проведення ДВНЗ УДХТУ фахових вступних випробувань

25 липня – 31 липня 2018 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

Перший – 04 серпня 2018 р.;

оновлений список – не пізніше 18 години 06 серпня 2018 р.

Строки вибору вступниками місця навчання за державним замовленням закінчуються

Перший – до 12 години 06 серпня 2018 р.;

оновлений список – не пізніше 12 години 07 серпня 2017 р.

Строки вибору вступниками місця навчання за кошти фізичних або юридичних осіб закінчуються

до 12 години 28 вересня 2018 р.

Терміни зарахування вступників за державним замовленням

07 серпня 2018 р.

Терміни зарахування вступників за кошти фізичних або юридичних осіб закінчуються

не пізніше 30 вересня 2018 р.

Перелік документів, які подає абітурієнт під час вступу

  • документ державного зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень і додаток до нього, оригінал або засвідчену копію на вибір абітурієнта;
  • 4 фотокартки розміром 3х4 см;
  • 2 копії карти профілактичних щеплень (форма 063);
  • копії паспорта (1-2 сторінка та реєстрація місця проживання).
  • папка-швидкозшивач, 3 файли, 2 конверти з марками по Україні;

Документи під час вступу абітурієнт подає особисто.

Програми для підготовки

До фахового вступного випробування ►

Факультет

Спеціальність

Освітня програма

форма навчання: денна (д),

заочна (з)

Програма

Факультет технології

неорганічних речовин

101Екологія

Екологія (д, з)

ОНС

161Хімічні

технології та інженерія

Хімічні технології неорганічних речовин (д, з)

Н

Факультет технології високомолекулярних

сполук

161Хімічні

технології та інженерія

Хімічні технології синтетичних і природних полімерів, лакофарбових та композиційних матеріалів (д, з)

П, ДП

Хімічні технології переробки нафти, газу, вуглецевих та альтернативних енергоресурсів  (д, з)

ХТП

Хімічні технології переробки полімерних, композиційних та наноматеріалів (д, з)

ПП

Хімічні технології переробки еластомерних матеріалів технічного, медичного та побутового призначення (д, з)

Г

181Харчові технології

Технології жирів і жирозамінників (д, з)

ТЖ

186Видавництво та поліграфія

Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв (д, з)

МВПВ

Факультет

комп’ютерних

наук та інженерії

123Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерна інженерія (д, з)

КС

122Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки (д, з)

ІС

151Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (д, з)

А та КІТ

152Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (д)

МС

Факультет технології органічних речовин та біотехнології

226Фармація

Фармація, промислова фармація (д, з)

Ф

Механічний факультет

131Прикладна механіка

Технології машинобудування (д, з)

ТМ

144Теплоенергетика

Теплоенергетика (д, з)

ЕТТ

133Галузеве машинобудування

Галузеве машинобдування (д, з)

М, МП, ХМ

Факультет обладнання і технології скла, кераміки, будівельних матеріалів

харчових виробницт

161Хімічні

технології та інженерія

Хімічні технології скла, кераміки та будівельних матеріалів (д, з)

ТС

133Галузеве машинобудування

Інжиніринг виробничих об’єктів (д, з)

ІО

Інжиніринг харчових продуктів (д, з)

ІВ

Економічний факультет

075Маркетинг

Маркетинг (д, з)

МР

073Менеджмент

Менеджмент організацій і адміністрування (д, з)

МЕН

051Економіка

Економіка підприємства (д, з)

ЕК

Економічна кібернетика (д, з)

КІБ

072Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит (д)

ФІН

До додаткового іспиту ►

 

 

Спеціальність

Спеціалізація

форма навчання: денна (д), заочна (з)

Предмет

101Екологія

Екологія (ОНС) д, з

ХІМІЯ

161Хімічні

технології та інженерія

 

Хімічні технології неорганічних речовин (Н) д, з

Хімічні технології синтетичних і природних полімерів, лакофарбових та композиційних матеріалів (П, ДП) д, з

Хімічні технології переробки нафти, газу, вуглецевих та альтернативних енергоресурсів (ХТП) д, з

Хімічні технології переробки полімерних, композиційних та наноматеріалів (ПП) д, з

Хімічні технології переробки еластомерних матеріалів технічного, медичного та побутового призначення (Г) д, з

Хімічні технології кераміки, скла та будівельних матеріалів (ТС) д, з

181Харчові технології

Технології жирів і жирозамінників (ТЖ) д, з

186Видавництво та поліграфія

Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв (МВПВ) д, з

162Біотехнологія та біоінженерія

Біотехнологія та біоінженерія (БТ) д, з

226Фармація

Фармація, промислова фармація (Ф) д, з

123Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерна інженерія (КС) д, з

МАТЕМАТИКА

122Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки (ІС) д, з

151Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (А та КІТ) д, з

152Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (МС) д

131Прикладна механіка

Технології машинобудування (ТМ) д, з

144Теплоенергетика

Теплоенергетика (ЕТТ) д, з

133Галузеве машинобудування

Галузеве машинобудування (М, МП, ХМ) д, з

Інжиніринг виробничих об’єктів (ІО) д, з

Інжиніринг харчових продуктів (ІВ) д, з

075Маркетинг

Маркетинг (МР) д, з

073Менеджмент

Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) (МЕН) д, з

051Економіка

Економіка підприємства (ЕК) д, з

Економічна кібернетика (КІБ) д, з

072Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит (ФІН) д

 

Графік проведення вступних випробувань

Вартість навчання для громадян України, які вступають на базі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у 2017 році.

Професійне спрямування

Вартість навчання, грн./рік

бакалавр

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Фінанси і кредит

8200

6000

Економічна кібернетика

8200

6000

Економіка підприємства

8200

6000

Маркетинг

8200

6000

Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

8200

6000

Менеджмент інноваційної діяльності

Екологія та охорона навколишнього середовища

7300

5500

Інформаційні управляючі системи та технології

7900

6200

Спеціалізовані комп’ютерні системи

7900

6200

Автоматизоване управління технологічними процесами

7500

5900

Технології машинобудування

7300

5700

Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів

7300

5700

Обладнання переробних і харчових виробництв

7300

5700

Теплоенергетика

7300

5900

Метрологія та вимірювальна техніка

7300

Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів

7300

5700

Хімічні технології органічних речовин

7300

5700

Технічна електрохімія

7300

5700

Хімічні технології неорганічних речовин

7300

5700

Природоохоронні хімічні технології

7300

5700

Хімічні технології палива і вуглецевих матеріалів

7300

5700

Хімічні технології високомолекулярних сполук

7300

5700

Хімічні технології альтернативних енергоресурсів

7300

5700

Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів

7300

5700

Хімічні технології рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх основі

7300

5700

Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини

7300

5700

Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів

7300

5700

Промислова біотехнологія

7500

6000

Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв

7300

5300

Технології жирів та жирозамінників

7500

6000

Технології фармацевтичних препаратів

8900

7000