+38 (0562) 47 - 46 - 70 , Приймальна комісія: тел: +38 (0562) 47 - 34 - 49, + 38 (096) 651 – 73 – 94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

ВСТУП ДО МАГІСТРАТУРИ

Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет» оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за ступенем магістра за спеціальностями відповідно до ліценції в межах ліцензійного обсягу.

Навчання в магістратурі триває 1 рік 4 місяці або 1 рік 9 місяців (лише для денної форми навчання) залежно від обраної програми для навчання — освітньо-професійної або освітньо-наукової. Освітньо-професійна програма підготовки – це підготовка магістрів певної галузі знань для подальшої професійної роботи, освітньо-наукова програма підготовки розрахована на подальшу наукову роботу.

Для вступу на здобуття ступеня магістра абітурієнт повинен скласти фахові вступні випробування та іспит з іноземної мови, а в разі вступу на неспоріднену спеціальність ще й додатковий іспит (математика або хімія).

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за державним або регіональним замовленням, можуть здобувати ступінь магістра лише за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

Перелік спеціальностей

 

Факультет

Спеціальність

Освітня програма

форма навчання: денна (д), заочна (з)

Факультет технології

неорганічних речовин

101Екологія

Екологія та охорона навколишнього середовища (ОНС) д, з

161Хімічні

технології та інженерія

Технічна електрохімія (Е) д, з

Природоохоронні хімічні технології (ПХТ) д

Хімічні технології рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх основі (РЕ) д, з

Хімічні технології неорганічних речовин (Н) д, з

Аналітичний контроль у виробництві харчової та косметичної продукції (АВК) д, з

Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів (ХДК) д, з

Факультет технології високомолекулярних

сполук

161Хімічні

технології та інженерія

Хімічні технології високомолекулярних сполук (П) д, з

Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини (ДП) д, з

Хімічні технології палива і вуглецевих матеріалів (ХТП) д, з

Хімічні технології альтернативних енергоресурсів (ХТАЕ) д

Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів (ПП) д, з

Хімічні технології переробки еластомерних матеріалів (Г) д, з

181Харчові технології

Технології жирів і жирозамінників (ТЖ) д, з

186Видавництво та поліграфія

Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв (МВПВ) д, з

Факультет

комп’ютерних

наук та інженерії

123Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерна інженерія (КС) д, з

122Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки (ІС) д, з

151Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (А та КІТ) д, з

152Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (МС) д

Факультет технології органічних речовин та біотехнології

162Біотехнологія та біоінженерія

Біотехнологія та біоінженерія (БТ )д, з

226Фармація, промислова фармація

 Фармація, промислова фармація (Ф) д, з

161Хімічні

технології та інженерія

Хімічні технології органічних речовин (О) д, з

Механічний факультет

131Прикладна механіка

Технології машинобудування (ТМ) д, з

144Теплоенергетика

Теплоенергетика (ЕТТ) д, з

133Галузеве машинобудування

Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів (М, МП, ХМ)д, з

Факультет обладнання і технології скла, кераміки, будівельних матеріалів

харчових виробництв

161Хімічні

технології та інженерія

Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів (ТС, ТК, ТВ, ТД) д, з

133Галузеве машинобудування

Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів (ХОМ) д, з

Обладнання переробних і харчових виробництв (ХВ) д, з

Економічний факультет

075Маркетинг

Маркетинг (МР) д, з

073Менеджмент

Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) (МЕН) д, з

073Менеджмент

Менеджмент інноваційної діяльності (МІД) д, з

051Економіка

Економіка підприємства (ЕК) д, з

Економічна кібернетика (КІБ) д,з

 

Етапи вступної кампанії та строки

Якщо абітурієнт вступає на споріднену спеціальність, тоді потрібно подати заяву та документи з 2 липня по 26 липня та скласти вступні випробування (перший етап іспит з іноземної мови – 28 – 31 липня, другий етап фахове випробування – 2 – 3 серпня).

Якщо абітурієнт вступає на неспоріднену спеціальність, тоді потрібно подати заяву та документи з 2 липня по 26 липня та скласти вступні випробування (перший етап додатковий іспит – 27 липня, другий етап іспит з іноземної мови – 28 – 31 липня, третій етап фахове вступне випробування – 2 – 3 серпня,).

Якщо абітурієнт вступає до магістратури на навчання за спеціальністю 051 Економіка, тоді потрібно буде складати єдиний вступний іспит з іноземної мови у формі ЗНО, а для цього потрібно зареєструватись для проходження ЗНО з 14 травня по 5 червня та 11 липня скласти англійську, німецьку або французьку мову.

Термін подання заяв — з 2 липня по 26 липня, а терміни складання вступного фахового випробування — 02 – 03 серпня. Якщо ця спеціальність є неспорідненою (диплом бакалавра за іншою спеціальністю), то потрібно скласти додаткове фахове вступне випробування з 14 травня до 31 травня.

Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, для здобуття ступеня магістра для всіх спеціальностей,
окрім спеціальності 051 «Економіка» ►

 

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва (заочна форма навчання)

Початок прийому заяв та документів

02 липня 2018 р.

02 липня 2018 р.

Закінчення прийому заяв та документів

26 липня 2018 р.

о 18 годині

26 липня 2018 р.

о 18 годині

Строки проведення ДВНЗ УДХТУ вступних екзаменів

27 липня – 03 серпня 2018 р.

27 липня – 03 серпня 2018 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

перший –

06 серпня 2018 р.

оновлений список –

08 серпня 2018 р.

перший –

06 серпня 2018 р.

оновлений список –

08 серпня 2018 р.

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням –

не пізніше

15 вересня 2018 р.

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення – не пізніше 30 вересня 2018 р.

за державним замовленням –

не пізніше

15 вересня 2018 р.

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення – не пізніше 30 вересня 2018 р.

Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 051 «Економіка» ►

 

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва (заочна форма навчання)

Початок реєстрації для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови

14 травня 2018 р.

14 травня 2018 р.

Закінчення реєстрації для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови

о 18 години

05 червня 2018 р.

о 18 години

05 червня 2018 р.

Складання додаткового фахового вступного випробування для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)

з 14 травня 2018 р.

до 31 травня 2018 р.

з 14 травня 2018 р.

до 31 травня 2018 р.

Початок прийому заяв та документів

02 липня 2018 р.

02 липня 2018 р.

Закінчення прийому заяв та документів

26 липня 2018 р.

26 липня 2018 р.

Основна сесія єдиного вступного іспиту

(додаткова сесія проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти)

11 липня 2018 р

11 липня 2018 р

Строки проведення фахового вступного випробування

02 – 29 липня 2018 р.

02 – 29 липня 2018 р.

Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням

до 13 серпня 2018 р.

до 13 серпня 2018 р.

Виконання вимог Правил прийому для зарахування

до 18.00 години

18 серпня 2018 р.

до 18.00 години

18 серпня 2018 р.

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – не пізніше 12.00 години 20 серпня 2018 р.

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки – не пізніше

30 вересня 2018 р.

за державним замовленням – не пізніше 12.00 години 20 серпня 2018 р.

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки – не пізніше

30 вересня 2018 р.

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

не пізніше 28 серпня

2018 р.

не пізніше 28 серпня

2018 р.

Перелік документів

 

  • документ державного зразка про здобутий ступінь або освітньо-кваліфікаційний рівень і додаток до нього (оригінал або засвідчену копію на вибір абітурієнта);
  • 2 копії карти профілактичних щеплень (форма 063);
  • 2 копії паспорта;
  • 4 фотокартки розміром 3´4 см;
  • копію військового квитка, або приписного свідоцтва;
  • 2 копії ідентифікаційного коду;
  • папка-швидкозшивач, 3 файли, 2 конверти з марками по Україні.

Документи під час вступу абітурієнт подає особисто.

Програми для підготовки

До фахового вступного випробування ►

Факультет

Спеціальність

Освітня програма

форма навчання: денна (д), заочна (з)

Програма

Факультет технології

неорганічних речовин

101Екологія

Екологія та охорона навколишнього середовища (д, з)

ОНС

161Хімічні

технології та інженерія

Технічна електрохімія (д, з)

Е

Природоохоронні хімічні технології (д)

ПХТ

Хімічні технології рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх основі (д, з)

РЕ

Аналітичний контроль у виробництві харчової та косметичної продукції (д, з)

АВК

Хімічні технології неорганічних речовин (д, з)

Н

Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів (д, з)

ХДК

Факультет технології високомолекулярних

сполук

161Хімічні

технології та інженерія

Хімічні технології високомолекулярних сполук (д, з)

П

Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини (д, з)

ДП

Хімічні технології палива і вуглецевих матеріалів (д, з)

ХТП

Хімічні технології альтернативних енергоресурсів (д)

ХТАЕ

Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів (д, з)

ПП

Хімічні технології переробки еластомерних матеріалів (д, з)

Г

181Харчові технології

Технології жирів і жирозамінників (д, з)

ТЖ

186Видавництво та поліграфія

Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв (д, з)

МВПВ

Факультет

комп’ютерних

наук та інженерії

123Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерна інженерія (д, з)

КС

122Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки (д, з)

ІС

151Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (д, з)

А та КІТ

152Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (д)

МС

Факультет технології органічних речовин та біотехнології

162Біотехнологія та біоінженерія

Біотехнологія та біоінженерія (д, з)

БТ

226Фармація, промислова фармація

Фармація, промислова фармація (д, з)

Ф

161Хімічні

технології та інженерія

Хімічні технології органічних речовин (д, з)

О

Механічний факультет

131Прикладна механіка

Технології машинобудування

(д, з)

ТМ

144Теплоенергетика

Теплоенергетика

(д, з)

ЕТТ

133Галузеве машинобудування

Галузеве машинобудування (д, з)

М, МП, ХМ

Факультет обладнання і технології скла, кераміки, будівельних матеріалів

харчових виробницт

161Хімічні

технології та інженерія

Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів (д, з)

ТС, ТК, ТВ, ТД

133Галузеве машинобудування

Галузеве машинобудування (д, з)

ХОМ, ХВ

Економічний факультет

051Економіка

Економіка підприємства (д, з)

ЕК

Економічна кібірнетика (д)

КІБ

075Маркетинг

Маркетинг (д, з)

МР

073Менеджмент

Менеджмент організацій і адміністрування

(д, з)

МЕН

Менеджмент інноваційної діяльності (д)

МІД

До додаткового іспиту ►

Спеціальність

Освітня програма

форма навчання: денна (д), заочна (з)

Додатковий іспит

101Екологія

Екологія та охорона навколишнього середовища (ОНС) д, з

ХІМІЯ

161Хімічні

технології та інженерія

Технічна електрохімія (Е) д, з

Природоохоронні хімічні технології (ПХТ) д

Хімічні технології рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх основі (РЕ) д, з

Хімічні технології неорганічних речовин (Н) д, з

Аналітичний контроль у виробництві харчової та косметичної продукції (АВК) д, з

Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів (ХДК) д, з

Хімічні технології високомолекулярних сполук (П) д, з

Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини (ДП) д, з

Хімічні технології палива і вуглецевих матеріалів (ХТП) д, з

Хімічні технології альтернативних енергоресурсів (ХТАЕ) д

Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів (ПП) д, з

Хімічні технології переробки еластомерних матеріалів (Г) д, з

Хімічні технології органічних речовин (О) д, з

Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів (ТС, ТК, ТВ, ТД) д, з

181Харчові технології

Технології жирів і жирозамінників (ТЖ) д, з

186Видавництво та поліграфія

Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв (МВПВ) д, з

162Біотехнологія та біоінженерія

Біотехнологія та біоінженерія (БТ) д, з

226Фармація, промислова фармація

Фармація, промислова фармація (Ф) д, з

123Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерна інженерія (КС) д, з

МАТЕМАТИКА

122Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки (ІС) д, з

151Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (А та КІТ) д, з

152Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (МС) д

131Прикладна механіка

Технології машинобудування (ТМ) д, з

144Теплоенергетика

Теплоенергетика (ЕТТ) д, з

133Галузеве машинобудування

Галузеве машинобудування (М, МП, ХМ) д, з

Галузеве машинобудування (ХОМ, ХВ) д, з

075Маркетинг

Маркетинг (МР) д, з

073Менеджмент

Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

(МЕН) д, з

Менеджмент інноваційної діяльності

(МІД) д, з

073Менеджмент

Економіка підприємства (ЕК) д, з

Економічна кібернетика (КІБ) д,з

До іноземного іспиту ►

Графік проведення вступних випробувань для всіх спеціальностей, окрім спеціальності 051 «Економіка»

Графік проведення вступних випробувань для спеціальності 051 Економіка