Складові системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти: