Графік підготовки акредитаційних справ на 2017 н.р.

 

Реєстр діючих сертифікатів за напрямами підготовки та спеціальностями

Відомості на право здійснення освітньої діяльності ДВНЗ УДХТУ (ліцензія)

 

Нормативна база:

 

Методичні рекомендації МОН України:

 

Накази ректора ДВНЗ УДХТУ:

 

Перелік фахових періодичних видань, рекомендованих МОН України: